RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie informácií v elektronickom prostredí má určité odlišnosti od zverejňovania v bežnom fyzickom prostredí.

Zverejňovanie informácií je pre verejnú správu vyžadované najmä zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uvedený zákon od 1. januára 2011 vyžaduje zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, čo rozpútalo významnú "búrku" v skoro každej organizácií a v mnohých nie je táto požiadavka dodnes uspokojivo vyriešená, pričom dôvodom bývajú nielen finančné a ľudské zdroje, ale aj odborná neznalosť.

Ministerstvo financií  SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom vlády SR vypracovalo a vydalo usmernenie, ktoré sa zaoberá rôznymi aspektami konverzie a zverejňovania elektronických zmlúv, objednávok a faktúr na internete. Dokument sa zaoberá najmä zosúladením požiadaviek vyššie uvedeného zákona s požiadavkami štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len "IS VS"), zároveň však dáva návody ako správne vytvárať elektronické dokumenty. Posledná verzia usmernenia bola vydaná 22.3.2012.

pdf Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty (verzia 3) (151 kB)

Ďalším rozšírením zákona č. 211/2000 Z. z. bola transpozícia európskej smernice o znovupoužití, ktorá okrem iného zavádza princípy pre vyžadovanie informácií aj na komerčné účely resp. proaktívne zverejňovanie všetkých údajov, ktoré má verejná správa k dispozícii.

Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti prostredníctvom osobitnej pracovnej skupiny PS10 pri Komisii pre štandardizáciu IS VS vypracovalo metodický pokyn, ktorý nadväzuje na vylúčenie zverejňovania takých informácií, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť IS VS a tým pádom nielen majetok štátu, ale aj majetok, súkromie a údaje občanov. Metodický pokyn bol vydaný 6.12.2012.

pdf Metodický pokyn pre kategorizáciu citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti (94 kB)
pdf Metodický pokyn: Príloha (33 kB)

Ak majú organizácie, ktoré sú povinnými osobami podľa zákona č. 275/2006 Z z. o IS VS, webové sídlo, zo štandardu pre obsah webových sídiel podľa výnosu po štandardoch pre IS VS im vyplývajú požiadavky na určitý povinný obsah týchto sídiel. Znenie aktuálneho výnosu je aj s príslušnými metodikami možné nájsť na stránke o štandardoch pre IS VS.


Publikované: 06.12.2012 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky