RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pilier č. VII: Výhody pre spoločnosť vyplývajúce z IKT

Investovaním do inteligentného využitia technológií a informácií nájdeme riešenia ako znížiť spotrebu energie, podporiť starnúce obyvateľstvo, posilniť postavenie pacientov a zlepšiť online prístup pre ľudí s postihnutím. Úlohy EK v tomto smere sú nasledovné:

pdf Výhody pre spoločnosť_zoznam_úlohDAE (80 kB) 

Plnenia úloh č.73 Dohoda na spoločných dodatočných funkciách inteligentných meracích prístrojov, úloha č. 74 Zahrnúť špecifikácie celkových nákladov počas životnosti IKT do procesov verejného obstarávania, úloha č. 89 Zabezpečiť interoperabilné služby elektronickej verejnej správy, úloha č. 90 Jednotné kontaktné miesta - IOM ako plnohodnotné centrá elektronickej verejnej správy, úloha č.91 Vytvoriť zoznam kľúčových cezhraničných verejných služieb a úloha č. 96 Plniť svoje povinnosti v rámci plánu zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy sú v kompetencií jednotlivých členských štátov.

Dosiahnutý pokrok v oblasti výhod pre spoločnosť vyplývajúce z IKT

a) IKT pre udržateľnosť:

  • Iniciatíva inteligentných miest a komunít - viac info (angl.)
  • Zelená kniha: osvetlenie budúcnosti, zrýchlenie zavádzania inovačných technológií osvetlenia - KOM(2011)889
  • Spoločný príspevok DG ENER a DG INSO k DAE, úloha č. 73, dohoda na spoločných dodatočných funkciách inteligentných meracích prístrojov - Správa v plnom znení (angl.)

b) eHealth:

  • Strategický implementačný plán pre pilotný projekt európskeho inovačného partnerstva o aktívnom a zdravom starnutí - viac info (angl.)


c) Kultúrny a kreatívny priemysel:

  • Odporúčanie EK z 27.10.2011 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a uchovávaní digitálnych záznamov - K(2011) 7579
  • Oznámenie EK: kreatívna Európa-nový rámcoý program pre kultúrne a kreatívne sektory - COM(2011)786/2

Publikované: 09.02.2012 / valentina.michalkova@mfsr.sk
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83351
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60776
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky