RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vládny cloud

Cloud computing predstavuje alternatívny spôsob využívania informačno-komunikačných technológií. Výhoda cloudového riešenia vo verejnej správe spočíva v znižovaní nákladov na chod štátu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich elektronické služby, optimalizáciou využitia zdrojov, centralizáciou moderných technológií, čo umožní organizáciám sústrediť sa iba na ich kľúčové procesy a činnosti.

Na nasledujúcich stránkach tejto sekcie sa dozviete detailné informácie o zavádzaní cloud computingu vo verejnej správe na Slovensku, o doteraz vykonaných krokoch v podobe centralizácie a rozvoja dátových centier štátu, ako aj o  plánovaných a poskytovaných cloudových službách (typu IaaS, PaaS, SaaS) ponúkaných v rámci katalógu služieb.  Publikované: 04.11.2015 / Aktualizované : 04.03.2016 / MF SR
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48348
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36472
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky