RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest

     Verejná konzultácia bielych miest Slovenska je jedným z predpokladov napĺňania vízie Európskej únie, označovanej ako Digitálna agenda pre Európu, ktorej cieľom je 100-percentné pokrytie všetkých obyvateľov Slovenska do roku 2020 prístupovými sieťami novej generácie (NGA) s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Ciele tejto iniciatívy sú zohľadnené aj v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OP II) a v jeho prioritnej osi č. 7.
     Cieľom  verejnej konzultácie je skonzultovať a dohodnúť finálny zoznam bielych miest s relevantnými subjektmi na telekomunikačnom trhu Slovenskej republiky. Následne by mali byť tieto biele miesta postupne pokrývané budovaním regionálnych (backhaul) sietí, primárne na báze optických káblov, ktoré zabezpečia prepojenie v zásade dobre rozvinutých chrbticových sietí hlavných operátorov s lokálnymi prístupovými sieťami. Prenosová kapacita týchto sietí by mala byť dostatočná, a to nie len pre zabezpečenie cieľov do roku 2020, ale tiež pre bezproblémové využívanie širokopásmového pripojenia v dlhodobom horizonte. Budovanie backhaul infraštruktúry formou štátnej intervencie je plánované v rámci Národného projektu výstavby regionálnych optických sietí, ktorý bude riešiť aktivity budovania technologicky neutrálnych regionálnych sietí otvorených pre všetkých operátorov.

 

Úprava metodiky v časti harmonogram
Na základe pripomienok k metodike verejnej konzultácie bola metodika v časti harmonogramu upravená. Úprava zohľadňuje pripomienky smerujúce k už existujúcej infraštruktúre, ktorá nevyžaduje získavanie stavebných povolení a územných rozhodnutí a častokrát vyžaduje iba ohlasovaciu povinnosť stavebnému úradu. Nový harmonogram a upravené kritéria hodnotenia zohľadňujú procesné kroky potrebné, ako pri upgrade existujúcej infraštruktúry, tak aj pri budovaní novej infraštruktúry. V aktualizovanej verzii je taktiež vypustené rozdelenie na „Staré“ a „Nové“ biele miesta z pohľadu harmonogramu a jednotlivých míľnikov. Úprava nemá dopad na rozsah a spôsob predloženia požadovanej dokumentácie.

pdfMetodika pre vyhodnotenie vstupných údajov od operátorov za účelom aktualizácie zoznamu NGA bielych miest (451 kB)

 

xlsAktuálny zoznam NGA bielych miest pre účely verejnej konzultácie (390 kB)

xmlAktuálny zoznam NGA bielych miest pre účely verejnej konzultácie (3280 kB) - XML

DOCFormulár pre zber údajov za účelom aktualizácie zoznamu NGA bielych miest (101 kB)

RTFFormulár pre zber údajov za účelom aktualizácie zoznamu NGA bielych miest (2296 kB) - RTF

 

 zipPrezentácie z verejnej konzultácie (1485 kB)

 

 PDFUsmernenie DG Competition - pripokládky (870 kB)


Publikované: 03.03.2016 / Aktualizované : 21.07.2016 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
14669
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12202
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
39591
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5048
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
18171
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky