RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Verejná konzultácia 29.9.2017

V priebehu roku 2016 sa uskutočnili dve verejné konzultácie NGA bielych miest, ktorých výsledkom je 207 NGA bielych miest. Vzhľadom na to, že niektorí telekomunikační operátori sa vyjadrili, že niektoré z týchto miest už nepovažujú za biele miesta, nie je možné uskutočniť štátne intervencie do týchto miest bez predchádzajúceho preverenia.

Z uvedeného dôvodu sa rozhodla sekcia riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uskutočniť tretiu verejnú konzultáciu NGA bielych miest. Predmetom tretej verejnej konzultácie NGA bolo zistenie záujmu pokrytia zostávajúcich 207 bielych miest telekomunikačnými operátormi.

Tretia verejná konzultácia NGA bielych miest sa uskutočnila dňa 29. 09. 2017 o 9.00 hod. v kongresovej sále novej budovy Úradu vlády SR v Bratislave (Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava).

Informácia k predkladaniu podkladov k tretej verejnej konzultácii


Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest bolo potrebné vypracovať v zmysle pokynov uvedených v metodike k verejnej konzultácii NGA bielych miest (prístupové siete) a v metodike mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA.

Trojročné obdobie na pokrytie 207 bielych miest začalo plynúť od 29.09.2017, kedy sa uskutočnilo stretnutie s telekomunikačnými operátormi k zahájeniu tretej verejnej konzultácie NGA bielych miest Slovenska, tzn. do 29.09.2020.

Termín pre pokrytie ostatných bielych miest, pre ktoré operátori zasielali podklady v predchádzajúcich verejných konzultáciách, zostáva nezmenený, tzn. do 21.10.2019.

Vyplnené súbory bolo potrebné zaslať na e-mail: broadband@vicepremier.gov.sk alebo doručiť v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne najneskôr do 30. októbra 2017 (vrátane).

Súbor XLS môže byť vypĺňaný namiesto formátu PDF v zmysle všetkých pokynov uvedených vo Formulári (dokument s názvom "Formulár pre požadované informácie v rámci konzultácie backhaulových sietí pre NGA"). V prípade, ak sa operátor rozhodol vypĺňať XLS formát formulára, odovzdal za všetky obce, či už s existujúcimi, alebo plánovanými infraštruktúrami, len jeden dokument, tzn. že jeden riadok sa rovná jednému vyplnenému formuláru (aj pre jednu obec, aj pre skupinu obcí).

DOCFormular_NGA_BM_VK_2017 (93 kB)

pdfFormular (580 kB)

xlsFormular (27 kB)

pdfZoznam NGA bielych miest (stav k 16.02.2017) (458 kB)

pdfPrezentacia pre VK3 (579 kB)

Na základe podkladov dodaných v rámci prvej (10.03.2016), druhej (01.08.2016) a tretej (29.09.2017) verejnej konzultácie NGA bielych miest bol vypracovaný aktualizovaný zoznam NGA bielych miest Slovenska. Ku dňu 21.11.2017 tvorí zoznam NGA bielych miest 46 obcí. Tento zoznam však môže byť priebežne dopĺňaný / upravovaný v súlade s bodom 5.4.1 Metodiky mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA.

pdfZoznam NGA bielych miest (497 kB)


Publikované: 21.09.2017 / Aktualizované : 21.11.2017 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky