RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Verejná konzultácia 22.11.2017

V priebehu rokov 2016 a 2017 sa uskutočnili tri verejné konzultácie NGA bielych miest Slovenska, ktorých výsledkom je 46 NGA bielych miest. Vzhľadom na požiadavku telekomunikačných operátorov, ktorí vyjadrili záujem pokryť všetky NGA biele miesta Slovenska, bola dňa 22. 11. 2017 zahájená štvrtá verejná konzultácia NGA bielych miest Slovenska.

Predmetom tejto verejnej konzultácie je zoznam 46 zostávajúcich NGA bielych miest Slovenska.

Informácia k predkladaniu podkladov k štvrtej verejnej konzultácii

Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest je potrebné vypracovať v zmysle pokynov uvedených v metodike k verejnej konzultácii NGA bielych miest (prístupové siete) a v metodike mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA.

Trojročné obdobie na pokrytie zostávajúcich 46 NGA bielych miest začína plynúť od 22. 11. 2017.

Termín pre pokrytie ostatných bielych miest, pre ktoré operátori zasielali podklady v predchádzajúcich verejných konzultáciách, zostáva nezmenený, tzn. do 21. 10. 2019, resp. 29. 09. 2020.

Vyplnené súbory je potrebné zaslať na e-mail: broadband@vicepremier.gov.sk alebo doručiť v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne najneskôr do 22. decembra 2017 (vrátane).

Súbor XLS môže byť vypĺňaný namiesto formátu PDF v zmysle všetkých pokynov uvedených vo Formulári (dokument s názvom "Formulár pre požadované informácie v rámci konzultácie backhaulových sietí pre NGA"). V prípade, ak sa operátor rozhodne vypĺňať XLS formát formulára, odovzdá za všetky obce, či už s existujúcimi, alebo plánovanými infraštruktúrami, len jeden dokument, tzn. že jeden riadok sa rovná jednému vyplnenému formuláru (aj pre jednu obec, aj pre skupinu obcí).

pdfZoznam NGA bielych miest (stav k 22.11.2017) (489 kB)

docFormular NGA BM VK 2017 (93 kB)

pdfFormular (580 kB)

xlsFormular (27 kB)

docMemorandum o spolupráci (26 kB)


Publikované: 22.11.2017 / Aktualizované : 11.01.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky