RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni  na národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania (kód: OPIS-2011/1.1/34-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • skvalitnenie všeobecných parametrov služieb pre občana,
  • elektronizácia procesov stavebného poriadku a územného plánovania a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom  prostredníctvom kvalitných elektronických služieb,
  • vybudovanie jednotného integrovaného informačného systému pre podporu stavebného konania,
  • zabezpečenie využívania elektronických služieb stavebného konania v kontexte elektronizácie verejnej správy a ISVS.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania(800 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania(10729 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania(376 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82557
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99876
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60439
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22371
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84995
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky