RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja

              V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja“, kód: OPIS-2013/1.1/55-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

               Hlavnou požiadavkou projektu je harmonizovanie, integrovanie a zefektívnenie výkonu stavebných a územných agend s využitím možností dátovej interoperability pomocou informačných technológií vrátane umožnenia elektronizácie úkonov a on-line sprístupnenia digitalizovaných priestorových údajov. Hlavným cieľom implementácie je umožniť občanovi realizáciu nutných procesných krokov v rámci procesov stavebného poriadku a územného plánovania prostredníctvom webového rozhrania v súlade s koncepciou eGovernmentu, ako aj zapojiť ho do tvorby územného plánovania a rozvoja regiónu, v ktorom má svoje záujmy. Uvedený projekt umožňuje občanovi pokryť elektronicky celý životný cyklus stavebnej a územnej agendy. Podporným cieľom je zabezpečenie dátovej interoperability štátnej správy na úsekoch výstavby a územného manažmentu, aby všetky dotknuté subjekty (občan, miestna samospráva, ústredné a iné verejné orgány, podnikatelia) využívali jednotnú technologicko-dátovú priestorovú infraštruktúru a vedeli systematicky a zmysluplne poskytovať resp. využívať potrebné dáta.

              Prínosy riešenia sa prejavia na strane verejnej správy, ako aj na strane podnikateľov. Z ekonomického pohľadu primárny prínos zavedenia elektronických služieb stavebného konania a územného plánovania spočíva v zjednodušení a skrátení času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením, ktorý sa prejaví v znížení nákladov na pracovníkov VS ako aj ušetrením času žiadateľov o služby.

               Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 200 000,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja (889 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja (2438 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja (310 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky