RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti zverejňuje písomné vyhlásenie na národný projekt "Elektronické služby stavebného poriadku".

Na základe tohto písomného vyzvania oprávnený žiadateľ predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na: 

  • elektronizáciu procesov stavebného poriadku a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb
  • zavedenie elektronickej komunikácie stavebníkov so stavebným úradom prostredníctvom webového rozhrania
  • zvýšenie kvality a efektivity výkonu stavebných agend a skrátenie priemernej doby ich trvania
  • vybudovanie integrovaného informačného systému pre podporu stavebného poriadku, ktorý prepojí všetky dotknuté osoby a inštitúcie (stavebníka, stavebný úrad, autorizované osoby atď.) a integruje príslušné registre (stavieb, autorizovaných osôb atď.) vrátane Katastra nehnuteľností a Štatistického úradu

Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné_vyzvanie_na_národný_projekt_Elektronické_služby_stavebného_poriadku (1355 kB)

zipPrílohy_písomného_vyzvania_na_národný_projekt_Elektronické_služby_stavebného_poriadku (9272 kB)

pdfTlačová_správa_k_písomnému_vyzvaniu_na_projekt_Elektronické_služby_stavebného_poriadku (378 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky