RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“, kód: OPIS-2012/1.1/49-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Cieľom projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“ je vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov v súlade s NKIVS tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých právnických osôb a podnikateľov, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou. Splnenie tohto cieľa predpokladá:

 • vybudovať integračné rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre, register adries, fyzických osôb a ÚPVS,
 • zaviesť služby RPO pre sprístupnenie údajov v RPO (register právnických osôb a podnikateľov),
 • zaviesť centrálnu službu prideľovania IPO (identifikátor právnickej osoby a podnikateľa),
 • vytvoriť generický register RPO, v ktorom môžu ISVS zodpovedné za registráciu príslušného typu PO (právnická osoba/podnikateľ) viesť svoje zdrojové registre,
 • vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie k RPO na strane Obchodného registra a registrov, ktorých registrátorom je MV SR.

Prostredníctvom výstupov projektu RPO bude po ukončení projektu možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých zdrojových registrov a na ich základe predvídať životné situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby.
Právne subjekty evidované v RPO budú jednoznačne identifikované prostredníctvom IPO, ktorého generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR (v tomto zmysle IČO bude reprezentovať IPO – identifikátor právnickej osoby a podnikateľa, ktorý je definovaný v dokumente NKIVS).

  Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 12 000 000,00 EUR.

  pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (496 kB)
  zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (12941 kB)
  pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (322 kB)


  Po Ut St Š Pi So Ne
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  Wifi pre teba

  Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

  Porovnávač cien internetu

  Centrálny metainformačný systém verejnej správy

  Anketa
  V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

  Rozširovanie vládneho cloudu
  83485
  Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
  100536
  Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
  60877
  Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
  22778
  Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
  88687
   
  Staršie ankety
  Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
  © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Začiatok stránky