RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Štatistického úradu SR

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby Štatistického úradu SR, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • Zavedenie kvalitných, na zákazníka orientovaných elektronických služieb
  • Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia Štatistického úradu SR v kontexte ISVS
  • Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi

pdfvýzva na národný projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR

zipprílohy k výzve na národný projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18203
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70387
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49468
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5660
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37150
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky