RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Sociálnej poisťovne

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni  na národný projekt: Elektronické služby Sociálnej poisťovne (kód: OPIS-2011/1.1/33-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:
- sprístupnenie elektronických služieb Sociálnej poisťovne a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Sociálnej poisťovne(590 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Sociálnej poisťovne(11314 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby Sociálnej poisťovne(375 kB)


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18203
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70387
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49468
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5660
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37150
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky