RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

V. Ministerská konferencia medzi EÚ a ECLAC

„Digitálny obsah pre digitálnu spoločnosť"

Španielske predsedníctvo Európskej Únie, v spolupráci s Európskou Komisiou a s podporou The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), usporiadalo v dňoch 14. – 15. 3. 2010 V. Ministerskú konferenciu pre oblasť informačnej spoločnosti medzi EÚ a ECLAC na tému Digitálny obsah pre digitálnu spoločnosť. Konferencia sa konala v španielskej La Granja de San Ildefonso a pozvanie na ňu prijali významní zástupcovia štátnych inštitúcií ako aj súkromných a medzinárodných organizácií Latinskej Ameriky a členských štátov Európskej Únie. Špecialisti a odborníci v oblastiach informatizácie, informačno-komunikačných technológií, eGovermentu, telekomunikácií a ekomnomiky sa venovali téme rozvoja informačnej spoločnosti a digitálnej agendy z pohľadu oboch rozdielnych regiónov sveta.

Ústrednou témou konferencie bola vzájomná výmena informácií o súčasnom stave a najlepších skúsenostiach v procese informatizácie a internetizácie krajín z rôznych hľadísk, či už z politického, ekonomického alebo z hľadiska rozvoja infraštruktúry a samotných informačno-komunikačných technológií, regulačných opatrení a samozrejme obsahovej stránky, najmä implementácie eGovermentu. Mnohé prezentácie ponúkli vízie a najbližšie ciele v týchto oblastiach a samozrejme dôležitou témou bola otázka vzájomnej podpory a spolupráce na tomto poli rozvoja krajín na oboch brehoch Atlantiku.

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si napríklad Mr. Francisca Rosa, Secretary of State for Telecommunications and the Information Society of the Spanish Government, Mr. Carlosa Lisandra Salasa, Secretary of Communications of the Argentian Government, alebo Mr. Emilia Ontiveros Baeza, President of Analistas Financieros Internacionales, ktorý konferenciu otvoril. Mnohí ďalší prednášajúci, predstavitelia významných inštitúcií, prezentovali stanoviská a najnovšie trendy k témam nových elektronických verejných služieb, stimulácií ich využívania a podpory, určovaní priorít pri ich elektronizácií. Diskutované boli otázky sociálnych sietí, bezpečnosti ich využívania, ich vplyvu na globálne celosvetové prepojenie, rozvoj digitálnej gramotnosti a v neposlednom rade vplyv informatizácie a internetizácie na rozvoj priemyslu, obchodu a produktivity a otázky politickej podpory medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach.

V závere konferencie bola, po dlhej diskusií a viacerých pripomienkach zástupcov krajín, prijatá Deklarácia La Granja (126 kB). V podobe hlavných záverov bude tento dokument príspevkom pre nastávajúce stretnutie predstaviteľov štátov a eGovermentu EÚ – ECLAC, ktoré sa bude konať v Madride, 18.mája 2010.

 

Viac informacií: www.mityceu2010.es/j-informacion/en/documents.php


Publikované: 07.04.2010 / Aktualizované : 08.04.2010 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82680
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99887
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60535
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22440
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85160
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky