RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačové správy k výzvam

tlačové správy k písomným vyzvaniam v roku 2014

pdfTS písomné vyzvanie Digitálne učivo na dosah (385 kB)

pdfTS k písomným vyzvaniam (390 kB):

  • IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1
  • Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
  • Metainformačný systém
  • Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX
  • Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MVSR na úseku policajného zboru (RPESISPZ)
  • Informačný systém registra úpadcov

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (327 kB)

tlačové správy k písomným vyzvaniam  a výzve v roku 2013

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru (326 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (325 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Rozvoj elektronických služieb súdnictva (291 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (172 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Dátové centrum pre eGovernment (287 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 (325 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (312 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (327 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Register priestorových informácií (RPI) (324 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok (325 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (325 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (351 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (324 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (324 kB)

pdfTS výzva Elektronizácia služieb miest - "eMestá" (296 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja (311 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave (311 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (311 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (310 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby živnostenského registra (308 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronický archív Ministerstva vnútra SR  (307 kB)

tlačové správy k písomným vyzvaniam v roku 2012

pdfTS písomné vyzvanie Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (308 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (322 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová (312 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) (323 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR (307 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (322 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Národný zdravotnícky informačný systém (307 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronizácia služieb Národnej rady SR (333 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Integrované obslužné miesta (394 kB)

pdfTS Zrušenie písomného vyzvania na národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR (295 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR (376 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (378 kB)
 
pdfTS Zrušenie písomného vyzvania na národný projekt Integrované obslužné miesta (306 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Integrované obslužné miesta (373 kB)

pdfTS Zrušenie písomného vyzvania na národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy (349 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy (375 kB)
 

tlačové správy k písomným vyzvaniam v roku 2011

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania (376 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Sociálnej poisťovne(375 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky(376 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronická zbierka zákonov(374 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Dátové centrum obcí a miest(410 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR 06.10.2011 (375 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronizácia služieb Ministerstva Hospodárstva SR 06.10.2011 (378 kB)

pdfTS písomné vyzvanie Elektronické služby Finančnej správy I - Oblasť daňová 06.10.2011 (380 kB)

 

tlačové správy k písomným vyzvaniam do konca roka 2010

pdfTS_písomné_vyzvanie_Elektronizácia_služieb_zdravotníctva_2._prioritná_oblasť 17.6.2010 (385 kB)

pdfTS_výzva_Elektronizácia_služieb_miest_a_obcí_16.6.2010 (386 kB)

pdfTS_písomné_vyzvanie_Elektronické_služby_stavebného_poriadku_04.6.2010 (378 kB)

pdfTS_písomné_vyzvanie_Elektronické_služby_Ministerstva_hospodárstva_SR_04.6.2010 (377 kB)

pdfTS_písomné_vyzvanie_Register_a_identifikátor_právnických_osôb_a_podnikateľov 03.6.2010 (382 kB) 

pdfTS_písomné_vyzvanie_Sociálna_poisťovňa_2._prioritná_oblasť_28.5.2010 (380 kB)

pdfTS_výzva_daňové_agendy_18.2.2010 (405 kB)

pdfTS_výzva_spoločné_moduly_ÚPVS_03.12.2009 (275 kB)

pdfTS_výzva_elektronické_služby_verejného_obstarávania_30.9.2009 (224 kB)

pdfTS_výzva_centrálny elektronický_priečinok_28.8.2009 (228 kB)

pdfTS_výzva_elektronické služby_krajských_miest_28.8.2009 (232 kB)

pdfTS_výzvy_evidencia_vozidiel_mobilné_jednotky_centrálna_ohlasovňa_16.7.2009 (232 kB)

pdfTS_výzva_elektronické_služby_štatistického_úradu_30.6.2009 (226 kB)

pdfTS_výzva_osvedčenie_o_evidencii_vozidla_30.6.2009 (228 kB)

pdfTS_výzva_elektronická_identifikačná_karta_18.06.2009 (226 kB)

pdfTS_výzva_elektronizácia služieb_vyšších_územných_celkov_02.06.2009 (232 kB)

pdfTS_výzva_elektronizácia_služieb_zdravotníctva_eHealth_19.5.2009 (169 kB)

pdfTS_výzva_geografický_informačný_systém_7.5.2009 (167 kB)

pdfTS_výzva_informačný_systém_registra_adries_4.5.2009 (166 kB)

pdfTS_výzva_elektronické_služby_NKÚ_24.3.2009 (226 kB)

pdfTS_výzvy_ identifikátor_a_register_fyzických_osôb_30.1.2009 (230 kB)

pdfTS_výzva_elektronické_služby_katastra_nehnuteľností_30.1.2009 (218 kB)

pdfTS_výzvy_elektronické_služby_MPSVR_SR_a_Sociálnej_poisťovne_22.12.2008 (228 kB)

pdfTS_výzva_elektronické_služby_matriky_18.11.2008 (228 kB)

 

 

 


Publikované: 13.05.2010 / Aktualizované : 15.04.2015 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83148
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100018
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60697
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22631
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85343
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky