RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Technické podskupiny

          Dňa 27.02.2013 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR (MF SR) so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) k príprave a organizačnému zabezpečeniu vypracovania Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v programovom období 2014 - 2020. MDVRR SR, ako riadiaci orgán pre OPII v zmysle uznesenia vlády SR č. 139 z 20. marca 2013 koordinuje prípravu OPII prostredníctvom riadiaceho výboru, ktorý bude dohliadať na činnosť pracovných skupín zriadených na MF SR a MDVRR SR v súvislosti s plnením ex ante kondicionalít v ich gescii a prípravou OPII.
          MF SR v rámci prípravy OPII je v zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády SR zodpovedné za Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania a kvality (tematický cieľ 2).
          V súvislosti s plnením a vyhodnotením ex ante kondicionalít a prípravou OPII sa vytvorili v rámci pracovnej skupiny technické podskupiny (TP), ktoré poskytujú potrebnú súčinnosť pri vypracovávaní Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie. Predmetný dokument bude predstavovať východiskový materiál pre vypracovanie OPII v rámci tematického cieľa 2.

Zoznam technických podskupín:

TP 1 – Gov Cloud: Cloud a IKT infraštruktúra štátu
TP 2 – Broadband/NGA
TP 3 – Služby (mGOV. eInclusion, eCommerce, etc.)
TP 4 – ESO
TP 5 – Open data
TP 6 – ŠF/komplementarita


Publikované: 16.04.2013 / Aktualizované : 14.02.2018 / SO OPII
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky