RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Súvisiace dokumenty

1. Analýza stavu informatizácie verejnej správy:
pdf Analýza stavu informatizácie verejnej správy (76 kB)
pdf Príloha 1 k Analýze: kapitoly zo strategického dokumenty (1673 kB)
pdf Príloha 2 k Analýze: Prehľad základnej strategickej architektúry VS SR (112 kB)
pdf Príloha 3 k Analýze: Zoznam projektov OPIS (84 kB)
pdf Príloha 4 k Analýze: Zoznam projektov OPIS s fázovaním (63 kB)
pdf Príloha 5 k Analýze: Projektové závislosti (7072 kB)

2. Detailnejší pohľad na jednotlivé funkcie strategickej architektúry verejnej správy

pdf Strategická architektúra VS detail (1238 kB)

3. Ukazovatele pre oblasť rozvoja informačnej spoločnosti na obdobie 2014-2020, ktoré sú dostupnétu.

4. Detailné riešenie strategických priorít informatizácie verejnej správy v nadväznosti na NKIVS, ktorá ustanovuje 10 strategických priorít informatizácie verejnej správy:

  1. pdf Multikanálový prístup (1322 kB)
  2. pdf Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (1686 kB)
  3. pdf Integrácia a orchestrácia (2436 kB)
  4. Rozvoj agendových informačných systémov
  5. zip Využívanie centrálnych spoločných blokov (4689 kB)
  6. pdf Riadenie údajov a Big data (2008 kB)
  7. pdf Otvorené údaje (1410 kB)
  8. pdf Vládny cloud (2707 kB)
  9. Komunikačná infraštruktúra
  10. pdf Informačná a kybernetická bezpečnosť (2122 kB)

5. Metodický pokyn Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na usmernenie rozpočtovania IT nákupu v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Zodpovednosť za detailné riešenie konkrétnej priority, vypracovanie štúdie jej realizovateľnosti a následnú realizáciu formou zabezpečenia implementácie príslušného projektu, resp. projektov, má gestor podľa jemu prislúchajúcej kompetencie.

Vyššie uvedené dokumenty predstavujú pôvodné verzie, schválené verzie dokumentov strategických priorít môžete nájsť tu .


Publikované: 29.01.2016 / Aktualizované : 16.02.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
46456
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72592
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
53854
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
10041
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
51450
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky