RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Strategické priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 28.2.2017 prerokovala a schválila dokumenty z pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy k strategickým prioritám, a to  Vládny cloud, Manažment údajov, Multikanálový prístup a Integrácia a orchestrácia.

Je nevyhnutné, aby povinné osoby aplikovali závery z uvedených dokumentov v rámci spracovania svojich koncepcií rozvoja informačných systémov a štúdií uskutočniteľnosti pre OP II.

Schválené dokumenty sú k dispozícii nižšie:

Prezentácie z workshopu k strategickým prioritám NKIVS z 4.4.2017 (5,10 MB, zverejnené 05.04.2017):

pdfUvod_GRS (804 kB)

pdfSP_Manazment_udajov (1186 kB)

pdfSP_Vladny_cloud (1590 kB)

pdfSP_Integracia_orchestracia_SP_Multikanalovy pristup (2078 kB)

 


Publikované: 02.03.2017 / Aktualizované : 11.04.2017 / ÚPPVII
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18452
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70413
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49486
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6436
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37411
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky