RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Správa internetu

Názov správa internetu vo veľmi významnej miere znamená správu adresného priestoru t.j. domén.

Doména je podľa pdf Metodického pokynu na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti (549 kB), ktoré vydalo Ministerstvo financií SR:

"Identifikácia subjektu alebo množiny subjektov v sieti internet, pričom domény sú definované podľa IP adries. Všetky technické prostriedky zdieľajúce spoločnú IP adresu využívajú tú istú doménu."

Povedané jednoduchším spôsobom, je to tá adresa, ktorá sa zadáva v okienku prehliadača a označuje sa ako webové sídlo (prípadne webová stránka).

Domény sa delia na domény prvej úrovne (t.j. tie úplne napravo ako napr. ".com", ".net", ".sk", ".cz"), domény druhej úrovne (t.j. tie o jedno vľavo ako napr. "mfsr.sk", "informatizacia.sk"), domény tretej úrovne (t.j. tie ešte o jedno vľavo ako napr. "jano.zoznam.sk", "portal.gov.sk") atď. Domény prvej úrovne sa označujú aj ako vrchné domény (Top Level Domain = TLD).

Z vecného pohľadu rozlišujeme vrchné domény pridelené krajinám alebo spravovaným oblastiam (Country Code Top Level Domain = ccTLD) a generické vrchné domény (gTLD). Tými druhými sú práve domény typu ".com", ".org", ".net" a podobne.

Správa internetu

Správa domén sa častokrát označuje aj správa internetu (internet governance). Táto problematika v súčasnosti stále naberá na význame, pričom dôvodom je najmä prechod z protokolu IPv4 na IPv6 a vznik tzv. webu 2.0. Podľa dostupných štatistických analýz sa adresný priestor pre protokol IPv4 vyčerpá najneskôr do roku 2012 a potom už v ňom nebude môcť byť pridelená žiadna ďalšia adresa (to znamená, že nebude môcť vzniknúť žiadne ďalšie samostatné webové sídlo).

Aj Európska únia prikladá tejto oblasti veľký význam, čo je možno vidieť na množstve stretnutí k téme Budúcnosť internetu (odporúčame vyhľadávať na základe hesla "future of internet" alebo "internet of things").

Európska únia prijala 18. júna 2009 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade pod názvom pdf Správa internetu: ďalšie kroky (193 kB).  Tejto téme je venovaná aj samostatná stránka portálu Európskej únie.

Európska únia prijala dňa 12. februára 2014 ďalší strategický dokument v tejto oblasti, tentokrát pod názvom pdf Politika a riadenie v oblasti internetu: Úloha Európy pri formovaní budúcnosti riadenie internetu (246 kB) (poznamenávame, že správnejší preklad by bol "správa internetu! namiesto "riadenie internetu"). 

Organizácie a zastúpenie SR

Na základe záverov z ministerskej konferencie WSIS II v Tunise sa k tejto problematike každoročne koná medzinárodné Fórum pre správu internetu (Internet Governance Forum = IGF), kde počet participantov obyčajne presahuje niekoľko tisíc a zúčastniť sa ho môže ktokoľvek.

Najvýznamejšou organizáciou v tejto oblasti je ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ktorá má na starosti všeobecnú správu internetu ako takého. ICANN má niekoľko orgánov, pričom poradným orgánom jednotlivých vlád je Vládny poradný výbor (Government Advisory Committee = GAC), kde má zastúpenie aj Slovenská republika - zástupcom je reprezentant Ministerstva financií SR (MF SR - kontakt gac@mfsr.sk).

Hierarchicky nižšie ako ICANN je tzv. manažér vrchnej domény - z pohľadu Slovenska je touto doménou doména ".sk". Jej manažérom je spoločnosť SK-NIC, a. s. v spolupráci s vládnym gestorom správy domén, ktorým je Ministerstvo financií SR. SK-NIC, a.s. vykonáva technickú správu (registrácie a podobne), MF SR pôsobí ako administratívny kontakt a má niektoré ďalšie právomoci.

Špecifickou skupinou, zriadenou Európskou úniou, je Skupina na vysokej úrovni pre správu internetu (HLIG), ktorá má na starosti monitorovanie národných politík a dozor nad vykonávaním legislatívy v oblasti správy internetu, ako aj prípravu pozičných stanovísk EÚ. Zástupcom v tejto skupine je opäť reprezentant MF SR.

MF SR pôsobí aj ako gestorský orgán vzhľadom na vrchnú doménu ".eu" a má na starosti zoznam rezervovaných (zablokovaných) mien. Adresa manažéra domény ".eu" je www.eurid.eu, kde je možné nájsť množstvo ďalších informácií.

Správa národnej domény .sk

Nad správou národnej domény .sk vykonáva dohľad Komisia pre správu národnej domény ".sk", ktorá je poradným a konzultačným orgánom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Viac o jej činnosti nájdete na príslušnej stránke.


Publikované: 30.07.2008 / Aktualizované : 16.05.2017 / Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
51883
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72638
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
53893
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
10148
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
53506
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky