RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Spracovanie KRIS v MetaIS povinnými osobami

Od 1. mája 2011 sa koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) spracúvajú v MetaIS. Po vygenerovaní tlačovej prezentácie KRIS je potrebné vizuálne skontrolovať a odstrániť chyby.
V záujme skvalitnenia evidencie údajov odporúčame vykonať kontrolu zaevidovaných údajov a odstrániť zistené nedostatky prostredníctvom automatizovaných kontrol obsahu MetaIS. Nedostatky uvedené v kontrole treba odstrániť.
V prípade predkladania KRIS štátnych orgánov a VÚC na schválenie treba v aplikácii „odoslať KRIS na hodnotenie“ a prvú stranu tlačovej prezentácie KRIS podpísanú štatutárom doručiť na MF SR, pričom pod podpísaním sa rozumie aj podpísanie ZEP.
KRIS obce nie je predmetom hodnotenia a schvaľovania zo strany MF SR podľa § 4 ods. 1) písm. b) zákona č. 275/2006 Z.z. o ISVS. KRIS obce/mesta schvaľuje zastupiteľstvo obce/mesta.

V prípade nejasností alebo otázok týkajúcich sa MetaIS, prosím píšte na adresu metais@vicepremier.gov.sk .


Publikované: 23.10.2013 / Aktualizované : 17.09.2018 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83168
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100025
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60751
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22641
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85362
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky