RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prvý pracovný program v rámci programu ISA² prijatý

28.04.2016 11:31

Dňa 19. apríla 2016 prijala Európska komisia prvý pracovný program v rámci nového programu ISA².  Program s finančnou alokáciou vo výške 131 milióna EUR, ktorého implementácia bude prebiehať od roku 2016 do roku 2020, podporuje rozvoj riešení interoperability pre modernizáciu verejnej správy v celej Európe. 

Členské štáty a útvary Komisie predložili 52 návrhov na financovanie opatrení, z ktorých 39 bolo začlenených do pracovného programu na rok 2016 s celkovým rozpočtom vo výške približne 24 miliónov EUR.  Opatrenia sú čiastočne pokračovaním činností, ktoré sa začali v rámci predchádzajúceho programu ISA a čiastočne sa jedná o nové opatrenia.

Opatrenia programu ISA² sú zoskupené v pracovnom programe v deviatich oblastiach:

• kľúčové a všeobecné faktory umožňujúce interoperabilitu (6 opatrení)
• sémantická interoperabilita (3 opatrenia)
• prístup k údajom/zdieľanie údajov/otvoreného prístupu k údajom (5 opatrení)
• geopriestorové riešenia (1 opatrenie)
• elektronické verejné obstarávanie alebo elektronická fakturácia (1 opatrenie)
• rozhodovanie a legislatíva (6 opatrení)
• politiky EÚ (3 opatrenia)
• podporné nástroje pre verejnú správu (12 opatrení)
• sprievodné opatrenia (2 opatrenia)

Podrobnejšie informácie o novom pracovnom programe, kliknite sem.

Finančný prehľad

 


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18196
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49463
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5651
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky