RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Operačný program Informatizácia spoločnosti“.

22.09.2015 12:41

Úrad vlády SR prostredníctvom web sídla www.opis.gov.sk oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“.

Oznámenie je zverejnené na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/operacny-program-informatizacia-spolocnosti-1

Stanoviská k oznámeniu je možné zasielať na adresu: Úrad vlády SR, Riadiaci orgán OPIS, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava

Viac informácií nájdete TU.


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18201
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49465
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5655
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky