RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Novela zákona o e-Governmente

30.10.2015 12:26

Národná rada SR schválila dňa 23.9.2015 novelu zákona o e-Governmente, ktorá bola publikovaná v zbierke zákonov pod č. 273/2015 Z. z. Cieľom novely zákona o e-Governmente je zefektívnenie a zjednodušenie platného právneho stavu v troch hlavných oblastiach:  

1/ zjednodušenie podmienok identifikácie a autentifikácie, kde sa napríklad vďaka zavedeniu autentifikačného kvalifikovaného certifikátu zavádza možnosť prístupu do informačného systému a k elektronickej komunikácii nielen pre oprávnenú fyzickú osobu, ale aj pre orgány verejnej moci a právnické osoby, 

2/ ďalej sa zjednodušujú procesy týkajúce sa platenia za elektronické služby, kde sa racionalizujú procesy platobného modulu (zjednodušuje sa množstvo úkonov, potrebných na zabezpečenie informácií a evidencií úhrad platieb za služby orgánov verejnej moci) a zefektívňuje sa aj samotný proces výberu akreditovaných platiteľov (žiadateľ už nebude musieť predkladať veľké množstvo potrebných dokladov pre udelenie oprávnenia na činnosť), 

3/ zavádza tiež nový inštitút tzv. zdrojového registra, slúžiaceho na prvozápis údaja, ktorý sa následne bude preberať do referenčných registrov.

Poslednou oblasťou sú legislatívno-technické zmeny a požiadavky, ktoré vyplynuli z praxe a potrieb orgánov verejnej moci aplikujúcich zákon o e-Governmente. V ďalších novelizačných článkoch sa v nadväznosti na túto novelu upravujú súvisiace procesy.

Novela je dostupná TU.
Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18201
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49465
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5655
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky