RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácia o sprístupnení nového katalógu stavebných blokov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)

22.04.2016 12:23

EK  sprístupnila nový CEF Digital portál, ktorý obsahuje katalóg stavebných blokov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Táto prvá verzia portálu vytvára centrálny prístup k nástrojom a informáciám týkajúcich sa stavebných blokov. Poskytuje informácie o infraštruktúrach digitálnych služieb (DSI), ktoré uľahčujú cezhraničné poskytovanie digitálnych verejných služieb. Môžete zistiť, ako stavebné bloky fungujú a získate prístup k softvéru a službám ktoré umožnia ich úspešné opätovné používanie tak v národných riešeniach (napríklad stavebný blok elektronický preklad), ako aj pri implementácii cezhraničných služieb (napr. stavebné bloky eID, elektronický podpis..). Pozrite si aj videá z úvodnej kampane Connecting Europe .

Na portáli, je každý stavebný blok (eDoručovanie, eID, elektronická fakturácia, elektronický podpis a elektronický preklad) vysvetlený v štyroch krokoch (úvod;  ako funguje – špecifické príklady použitia;  zdroje – technické špecifikácie a sample softvér, kolaboratívny priestor). Druhá verzia portálu bude zverejnená koncom júna 2016 a umožní posilniť spoluprácu medzi užívateľmi a účinné riadenie informácií o projektoch a rôznych iniciatívach, bude zahŕňať rôzne spoločné priestory a prístup k platforme, v závislosti od skupiny používateľov a zabezpečí výmenu informácií. 

Poznámka: táto prvá verzia zatiaľ nie je určená pre mobilné zariadenia, odporúča sa použitie internetového prehliadača.


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18201
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49465
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5655
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky