RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sekcia riadenia informatizácie

Od 1.6.2016 je Sekcia riadenia informatizácie v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Sekcia riadenia informatizácie sa člení na:

 • Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy 
  • Oddelenie medzinárodnej spolupráce a jednotného digitálneho trhu
  • Oddelenie legislatívy, bezpečnosti a štandardov IS VS
  • Oddelenie architektúry eGovernmentu
  • Oddelenie programovej kancelárie
 • Odbor riadenia IT zdrojov verejnej správy
 • Odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti
  • Oddelenie finančného riadenia projektov
  • Oddelenie prípravy a monitorovania projektov
 • Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
  • Oddelenie monitorovania, technickej pomoci a publicity
  • Oddelenie kontroly projektov 
  • Oddelenie programovania a metodiky

 


Publikované: 14.10.2008 / Aktualizované : 25.10.2016 / Daniela Loffayová
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48346
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36471
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky