RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Schválené a neschválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektov prioritnej osi 1 a 3 OPIS

Zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pri ktorých bolo vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti:

pdfSchválené žiadosti o NFP (228 kB)

Zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pri ktorých bolo vydané Rozhodnutie o neschválení žiadosti:

pdfNeschválené žiadosti o NFP (119 kB) 


Publikované: 03.05.2012 / Aktualizované : 23.12.2015 / SORO OPIS
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18773
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
71307
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49753
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6853
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
40152
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky