RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prístup do MetaIS

Prístup pre používateľov

 
Používateľský portál MetaIS je pre verejnosť a registrovaných používateľov dostupný na adrese https://metais.finance.gov.sk .


Registrovaní používatelia získajú prístup do  MetaIS  na základe registrácie. Povinná osoba určí hlavnú kontaktnú osobu pre MetaIS, ktorá je jej zamestnancom a požiada ÚPPVII o prístup do MetaIS pre ňu. V žiadosti uvedie jej meno, priezvisko, telefón, email a  zašle na adresu metais@vicepremier.gov.sk. Rovnako sa postupuje pri zmene hlavnej kontaktnej osoby.


Hlavná kontaktná osoba zriaďuje prístupy a prideľuje roly v MetaIS iným zamestnancom povinnej osoby a zamestnancom osôb v jej zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti na dobu neurčitú. Aktivovanie takto zriadených prístupov musí ešte potvrdiť správca MetaIS najneskôr do 3 pracovných dní. Prístup do MetaIS bude zabezpečený prostredníctvom notifikácie o potvrdenie prístupového hesla, ktoré bude zaslené dotknutej osobe. Zamestnancovi, ktorý ukončil zamestnanecký pomer, hlavná kontaktná osoba bezodkladne zruší prístup do MetaIS.


Hlavná kontaktná osoba môže zriadiť prístup a prideliť roly v MetaIS dodávateľovi povinnej osoby alebo osoby v jej zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti na dobu určitú, a to na základe čestného prehlásenia zamestnanca dodávateľa o dodržiavaní zásad bezpečnosti v režime vzdialeného prístupu k MetaIS podľa prílohy č. 1 Metodického pokynu na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami. Po ukončení platnosti dodávateľskej zmluvy hlavná kontaktná osoba bezodkladne zruší prístup do MetaIS zamestnancom dodávateľa.
Prístup pre osobu, ktorá je zamestnancom povinnej osoby, sa zriaďuje prístup na dobu neurčitú a pre osobu, ktorá nie je zamestnancom povinnej osoby, na dobu určitú.


Zoznam hlavných kontaktných osôb určených na prístup do centrálneho metainformačného systému verejnej správy podľa inštitúcií si môžete stiahnuť tu.

Prístup pre ISVS

V prípade prístupu (integrácie) do MetaIS pre iné ISVS je potrebné postupovať v zmysle Integračného manuálu služieb MetaIS zverejneného na portáli MetaIS, ktorý obsahuje jednotlivé služby externého integračného rozhrania (API).

V prípade prístupu iných ISVS k základným číselníkom zverejňovaných v MetaIS je potrebné využíť integráciu na Modul úrad komunikácie - dátová časť (ďalej len "MUK")- viac informácií o MUK môžete nájsť na http://www.informatizacia.sk/modul-uradnej-komunikacie/22376s .

 

 


Publikované: 23.10.2013 / Aktualizované : 17.09.2018 / Nadežda Nikšová
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky