RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pôvodný MetaIS (archív)

Pôvodný MetaIS je dostupný (v režime „len na čítanie“) na adrese https://metais-old.finance.gov.sk len pre používateľov, ktorí v ňom mali zriadený účet.

Pre pôvodný MetaIS boli vydané nasledujúce akty riadenia:

  1. Príručka na konfiguráciu prostredia a používanie MetaIS č. MF/011558/2013-172
  2. Metodický pokyn číslo MF/018162/2014-1721 z 28.7.2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami
  3. Príručka na používanie webových služieb na používanie webových služieb centrálneho metainformačného systému verejnej správy č. MF/025305/2013-172
  4. vod pre začiatočníkov - používateľov centrálneho metainformačného systému verejnej správy

Ďalšie dokumenty sa nachádzajú v knižnici dokumentov pôvodného MetaIS.

Definícia eGovernment služby a služby informačného systému

eGovernment služba

eGovernment službou sa eviduje proces komunikácie občana alebo podnikateľa s inštitúciou verejnej správy, ktorý je v jej kompetencii na základe príslušnej legislatívy.

eGov služba je množina služieb IS, ktorými sa v konkrétnej životnej situácii občana alebo podnikateľa realizuje v elektronickom prostredí výkon verejnej správy voči občanovi alebo podnikateľovi. V MetaIS sa eviduje ako súbor služieb IS, a to vstupnej služby IS, výstupnej služby IS a služieb, ktorými IS zabezpečuje informáciu alebo údaj potrebný ku konaniu prostredníctvom iného IS (G2G).

Viac informácií o eGov službe nájdete v kapitole 3.2.2 Príručky na konfiguráciu prostredia centrálneho metainformačného systému verejnej správy.

Služba informačného systému

Elektronickou službou verejnej správy je elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí. (§ 2 písm. q) zákona č. 275/2006 Z.z. o ISVS)


Elektronická služba IS je funkcionalita informačného systému. Služby IS triedime na vstupné, výstupné a podporné:

1. Vstupnou službou IS verejnej správy je služba, ktorou občan alebo podnikateľ

a) iniciuje zápis nových údajov do IS, vrátane zmeny a vymazania údajov,
b) požaduje výpis, odpis alebo potvrdenie o údajoch IS,
c) vyhľadáva informácie,
d) pripomienkuje materiál

2. Výstupnou službou IS verejnej správy je služba, ktorou orgán verejnej správy alebo verejnej moci poskytuje

a) výsledok svojho konania,
b) výpis, odpis alebo potvrdenie o údajoch IS,
c) dokumenty, údaje a informácie,
d) prehľad pripomienkového konania a dokumenty v pripomienkovom konaní,

3. Podpornou službou IS je služba

a) ktorou informačný systém volá službu iného informačného systému na získanie informácie alebo údaju potrebného ku konaniu (G2G),
b) vnútornej správy, najmä

1. služba modulu elektronických schránok, autentifikačného modulu, platobného modulu, modulu  centrálnej elektronickej podateľne, modulu elektronických formulárov, modulu elektronického doručovania, notifikačného modulu, modulu úradnej komunikácie, modulu dlhodobého uchovávania,
2. služba administratívneho systému, najmä IS správy registratúry, IS správy dokumentov, IS elektronickej podateľne,
3. podporného systému, najmä IS účtovníctva, IS miezd, IS správy majetku, dochádzkového IS, knižničného IS, integračného IS.

Viac informácií o službe IS nájdete v kapitole 3.2.1 Príručky na konfiguráciu prostredia centrálneho metainformačného systému verejnej správy.

 

pdfschema_eGov_sluzby_rozhodovacia (90 kB)

pdfschema_eGov_sluzby_prezentacna (72 kB)

pdfschema_eGov_sluzby_ucast_na_sprave_veci_verejnych (72 kB)


Publikované: 11.03.2016 / Aktualizované : 15.03.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky