RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

PoradňaStránka: 1 z 5 Choď na:  1  2 3 4 5 Otázky podľa zadaných kritérií: 97

Pojmy ohľadom formulárov

Dobrý deň Chcel by som vás požiadať o pomoc s vysvetlením pojmov týkajúcich sa Prilohy č.3 k výnosu č.55/2014 z.z. - Standard pre elektronické formuláre. Moja otázka sa týka bodu 1.1.1 kde je formulár definovaný ako \"a) tlačivo v listinnej podobe\". Hned bod 1.1.2 hovorí že \"Formulár má predpísanú formu a náležitosti, ktoré sú definované osobitným predpisom alebo gestorom elektronickej služby, ktorá ho používa.\" Zaujímalo by ma kto a na základe akých predpisov bude definovať vzhľad papierových ekvivalentov pre elektronické služby v projektoch OPIS (napr. DCOM, Elektronicke služby VUC, Elektr. služby miest). Bude papierová forma pre občanov ktorý ju chcú výpísať a podať osobne rovnaká ako vzhľad elektronického formulára, alebo je nutné pre návrh PDF/DOC formátov ktoré si chcem ako občan vytlačiť dodržať nejaké pravidlá dané zákonom/metodickým usmernením prípadne normou? Ďakujem za pomoc Damian Kresak

14.10.2014 Odpoveď »

skenovanie faktúr

Dobry den; chcem sa opytat: ze v ktorom zakone alebo predpise je stanovena povinnost skenovat zmluvy, objednavky, faktury pre ucel zverejnovania na nasom web.sidle (tuto povinnost som nasiel iba v zakone 498/2011 - ale to plati iba pre CRZ). Zvereejnujeme udaje podla zakona 382/2011 v bodoch 12 a §5b, ale skenujeme iba zmluvy (nemam pre toto legislativne odovodnenie pre starostu), objednavky + faktury neskenujeme... Existuju nejake povinnosti pre nas okrem tych v 382/2011 a staci toto na dodrzanie zakonov? Dakujem; s pozdravom Rudolf Gruber (obec Lipové).

14.10.2014 Odpoveď »

Videozáznamy z verejných schôdzí na internete

Je možné na internetovej stránke archivovať a trvale sprístupňovať videozáznamy z verejných schôdzí mestského zastupiteľstva ? Ak áno podľa akého zákona máme postupovať ? Ďakujem.

14.10.2014 Odpoveď »

Zverejňovanie dodatkov

Prajem pekný deň, ak by som Vás mohol poprosiť o jedno stanovisko ku zverejneniu dodatku ku zmluve. Situácia sa má takto: - úrad práce uzavrel so spoločnosťou s.r.o. zmluvu na podporu pracovných miest (čiže zmluvu, ktorú musí UPSVAR povinne zverejniť) a ktorá bola zverejnená v CRZ - k tejto zmluve bol vypracovaný dodatok, ktorý upravoval iba jednu vec, a to zmena čísla bankového účtu s.r.o., na ktorý bola úhrada zasielaná. Dodatok zverejnený úradom práce nebol, odôvodnenie bolo že sa tam neriešili financie. Čo sa týka našich legislatívcov, tak jeden vraví že dodatok by mal byť zverejnený a druhý vraví že nie ... Na Vašej stránke som našiel toto: http://informatizacia.sk/poradna/460s11081c?sword=dodatky&oblast=&page=1 Je možné tú odpoveď aplikovať všeobecne?

14.10.2014 Odpoveď »

Zákon na poskytovanie internetových služieb

aký zákon sa vzťahuje na poskytovanie internetových služieb?

21.07.2014 Odpoveď »

Archivácia elektronických údajov

Je pre verejnú správu legislatívne upravená archivácia elektronických údajov informačných systémov (bázy dát, konfigurácie, logy, atď)? Teda, čo treba archivovať a ako dlho.

07.07.2014 Odpoveď »

Vyhlásenie o prístupnosti a prehliadače

Mám otázku k obsahu Vyhlásenia prístupnosti webového sídla. Sme v ňom povinní taxatívne vymenovať názov a verziu prehliadača, pre ktoré garantujeme správne zobrazovanie a funkčnosť stránok? Alebo stačí , ak použijeme vetu : „Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť.“ + tie najdôležitejšie charakteristiky publikovaného obsahu( súbory, RSS, apod.) ? Tak to myslím máte deklarované aj vy na vašom sídle. Máme problém pri stránkach tvorených v editoroch WebSphere a ich zobrazovaní v MS IE 7.x . Od verzií 8.x vyššie to už je o.k. .Ak si teda nájdete čas na odpoveď, budem Vám nesmierne vďačná.

07.07.2014 Odpoveď »

Legislatíva ohľadom informačnej bezpečnosti pre vysokú školu

Ktorá legislatíva ohľadom informačnej bezpečnosti je záväzná pre verejnú vysokú školu?

14.03.2014 Odpoveď »

Internetová poradňa

Dobrý deň. Mám otázku na fungovanie internetových poradní, či u nás existuje nejaký zákon, prípadne vyhláška, ktoré takéto poradenstvo vymedzuje alebo upravuje, ako je to v ČR. Kde by som sa mohla dopátrať k nejakým dokumentom k tejto otázke? Ďakujem

03.03.2014 Odpoveď »

Linka dôvery

Zaujímalo by ma, či sú legislatívne upravené Linky dôvery, ich fungovanie. Ďakujem

03.03.2014 Odpoveď »

Zverejňovanie darovacích zmlúv

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s povinným zverejňovaním darovacích zmlúv - ide o darovanie finančných prostriedkov obci resp. obcou zriadenej organizácii (centrum soc. služieb) - podľa mňa takáto zmluva nespĺňa základné kritérium povinne zverej. zmluvy podľa §5a ods. 1) - nejde o finančné prostriedky obce, darca presne špecifikuje na čo sa môžu použiť a on by mal mať aj právo kontroly použitia. Ďakujem.

11.02.2014 Odpoveď »

Zverejňovanie zmlúv

Prosím Vás, koľko dní vopred sa majú zmluvy zverejňovať pred konaním príslušnej akcie? Majú byť aj podpísané a opečiatkované obidvoma stranami? Stáva sa, že zmluvu podpíše jedna strana a druhá až v deň konania akcie. Ďakujem za radu. P. Tomáš

11.02.2014 Odpoveď »

Implementácia zákona č. 305/2013 o e-Governmente

Dobrý deň, chcel by som poprosit o nejaký odkaz alebo sumár úloh alebo podmienok čo nám vyplývajú z implementácie zakona č. 305/2013 o e-Governmente. Neviem sa v tom zatiaľ zorientovať...ďakujem za porozumenie

12.11.2013 Odpoveď »

Zverejňovanie zmlúv

Pekny den prajem, Chceli by sme si overit : 1. Sme povinnou osobou podla §3 ods.3 zakona č.275/2006 Z.z. o informacnych systemoch verejnej spravy, ak sme uctovna jednotka \"Mestske lesy Jelsava s r.o.\" so 100% ucastou Mesta Jelsava? 2. Do akej miery sa nas tyka zverejnovanie zmluv,FA a objednavok, ak nie sme poberatelmi ziadnych statnych prispevkov. 3. Pri zverejnovani doslych FA, je potrebne zverejnit kazdu FA? 4. Je nevyhnutne ku kazdej FA pripojit scan FA podla specifikovanych kriterii alebo je dostacujuce zverejnit suhrn detailov FA (Eviden. císlo Popis fakturovaného plnenia Celkova hodnota plnenia v Eur Údaj (suma vrátane DPH) Dátum dorucenia FA Obchodný názov Adresa ICO Dodavat. císlo FA ) ? Dakujem, Ing.Medve

08.11.2013 Odpoveď »

Výnosu o štandardoch pre ISVS v anglickej verzii

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na existenciu anglickej verzie \\\"Výnosu o štandardoch pre ISVS [č. 312/2010 Z. z.]\\\". Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Marek Blaško / ÚPV SR

13.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Obstaranie HW a SW

V prípade jasného odôvodnenia pri aktivite Obstaranie HW a SW, konkrétne obstaranie licencií, že licencie nesúvisia priamo s používaním softvéru, ale slúžia ako nadstavba tohto softvéru - je možné ich zaradiť pod skupinu aktivít 711004 Nákup licencií?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Implementácia, Testovanie a Nasadenie IS

Je možné zaradiť aktivity Implementácia, Testovanie a Nasadenie IS (a s nimi súvisiace položky) pod skupinu aktivít 637005 Špeciálne služby (podľa metodického pokynu sú v rámci tejto skupiny zaradené aj výkony IT - Informačných technológií), alebo je nutné ich uviesť pod skupinou aktivít 711003 Softvér, keďže tieto služby priamo súvisia s budovaním IS?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Analýza a dizajn

Aktivitu "Analýza a dizajn" (a s ňou súvisiace položky napr. legislatívna analýza, analýza súčasného stavu a návrh technického riešenia) je potrebné uvádzať pod skupinou výdavkov 637005, resp. 637011 alebo je potrebné zaradiť tieto položky pod skupinu aktivít 711003 Softvér, keďže vytvorenie analýzy je súčasťou budovania IS?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", vyčísľovanie položky "Školenia" v rozpočte projektu

Je nutné samostatne vyčísľovať položku školenia v rozpočte projektu, alebo stačí do komentára k hlavným aktivitám uviesť, že v rámci projektu budú zabezpečené aj školenia, ktoré budú poskytnuté dodávateľom v cene riešenia?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", uvádzanie komentárov k položke "Publicita a informovanosť"

Pokiaľ nebude nutné rozdeľovať položku Publicita je potrebné uviesť do komentára a opisu projektu predpokladaný počet obstaraných letákov, brožúr s predpokladanou jednotkovou cenou?

02.08.2013 Odpoveď »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky