RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

PoradňaStránka: 3 z 5 Choď na: 1 2  3  4 5 Otázky podľa zadaných kritérií: 97

Použitie Facebook Comments na obecnom webe

Dobry den, je legislativne v poriadku pouzit na obecnom webe Facebook Comments plugin pre pridavanie komentarov? Pripadne, je obec povinna ponuknut moznost komentovat aj uzivatelom, ktori maju vypnuty javascript? Z isteho hladiska ide o socialny nastroj, ktory chceme vyuzit na budovanie komunity. Dakujem za odpoved.

20.06.2012 Odpoveď »

Čo je pri zverejňovaní dokumentov (Z/F/O) potrebné scanovať?

Dobrý deň, nadväzne na seminár o štandardoch pre IS VS, ktorý sa uskutočnil v Nitre dňa 8.6.2012, ako aj na doručenú prezentáciu, máme dotaz na spôsob zverejňovania dokumentov. Do seminára sme žili v tom (aj vzájomné konzultácie medzi zariadeniami to utvrdzovali), že zverejňovať sme povinní formou zadania základných údajov + nascanovaním originálu dokladu. Môžme teda "zverejňovať" tým spôsobom, že na web stránku dáme len potrebné informácie z príslušných dokladov, respektíve až to takto jednotne nie je možné, tak sa pýtame, čo musíme nascanovať a čo nie. Veľká vďaka za radu.

20.06.2012 Odpoveď »

Upresnenie k metodike pre bezpečnostné štandardy

Dobrý deň,

pri internej previerke podľa tejto metodiky som pri niektorých otázkach v situácii, že stav je iný, ako predpokladá otázka a neviem sa rozhodnúť ako urobiť zápis a prideliť tresné body.
Mojím cieľom je vyhnúť sa nejednoznačnosti pri hodnotení a dosiahnuť opakovateľnosť hodnotenia za dodržania rovnakých podmienok a za rovnakých zistení.

Prosím preto o pár rád, ak mi ich môžete poskytnúť:

 1. Otázka „100. Sú v zmluvách s dodávateľmi zahrnuté bezpečnostné požiadavky?“ (Overujú sa náhodné zmluvy. Bezpečnostné požiadavky zahŕňajú napr. bezpečnostné štandardy podľa výnosu MF SR, zabezpečenie ochrany diela pred nevyžiadanými funkciami, neobmedzujúce nastavenie autorských práv, ochrana osobných údajov, dodržiavanie BP organizácie, mlčanlivosť atď.) s 3 trestnými bodmi.
  Problém je, že my sme sami tvorcami informačných systémov, ktoré prevádzkujeme pre seba i pre vlastníka údajov, ktorý riešenie objednal, prakticky okrem zmluvných dodávok potravín do kuchyne, kancelárskeho materiálu z hľadiska IT nemáme dodávateľa na SW, len na pozáručné opravy HW, a tam je v zmluve požadovaná (iba) mlčanlivosť, čím je požiadavka nejako splnená. Klimatizácia nebola kúpená na zmluvu - iba formou objednávky po prieskume trhu, čiže montovanie zamestnancami dodávateľa v priestoroch organizácie nebolo zmluvne regulované. Opravy sa robia rovnako na objednávku. Keďže zmluva neexistuje, tak sa toto neuvažuje? Bol by som rád, keby ste ma usmernili, ako sa mám na to dívať. Teda či spĺňame, alebo by ste za niečo z toho pridelili trestné body.
  S tým súvisí aj „102. Sú zmluvne vyžadované bezpečnostné požiadavky kontrolované? Ak áno, ako?“ (Overuje sa vykonanie a spôsob kontrol.) s 2 trestnými bodmi. Nuž ako mám skontrolovať, či zamestnanci dodávateľa nevytárali niekde mimo našej organizácie, čo máme vnútri atď. , mám prideliť trestný bod?
  S tým podobne súvisí aj „103. Je zmluvne zabezpečené, aby nedodržanie bezpečnostných požiadaviek zo strany dodávateľa umožnilo neukončiť alebo neprebrať jeho dielo alebo prácu?“ (Overujú sa náhodné zmluvy.) za 3 trestné body. Neexistencia znamená 0 či 3 trestné body?
  Pritom všetkom mi je jasné, že majú byť čo najviac používané merateľné ukazovatele, aby sa dalo vyhodnocovať bez problémov, ale v danom kontexte som mimo. Napokon, ak by sme nemali vôbec žiadnu zmluvu, lebo by sme mali vlastných technikov, ktorí by všetko spravili ako to bolo v organizácii pred 20 rokmi, uznali by ste to ako splnené alebo by ste pridelili trestné body? A tu v „§ 42 Účasť tretej strany“ je tých trestných bodov toľko, že to dosť výrazne mení celkové hodnotenie v %.
 2. Otázka „96. Existuje ku každému IS VS používateľská dokumentácia (návod na používanie)?“ (Overuje sa existencia príslušnej dokumentácie pre jeden alebo viac IS VS.). Uznali by ste za používateľskú dokumentáciu existenciu helpu, ktorý je súčasťou programu?
 3. Nie sú v otázkach „97. Existuje ku každému IS VS administrátorská dokumentácia (návod na správu a prevádzku)?“ a „98. Existuje ku každému IS VS prevádzková dokumentácia (architektúra, konfigurácie a väzby)?“ zamenené pojmy „administrátorská“ a „prevádzková“? Môžu byť tieto dve príručky tiež len v elektronickej podobe?
 4. V otázke „94. Existuje zabezpečenie menovania zástupcu dodávateľa?“ (Overuje sa zavedenie v dodávateľskej zmluve prípadne iným spôsobom.) za 1 trestný bod. Ako postupovať, ak podľa vyššie uvedeného kontextu nemáme dodávateľa alebo nemáme schvaľovací proces „92. Je zavedený schvaľovací proces pre zmeny existujúcich a zavádzanie nových IS VS a IKT, ktorý zároveň zahŕňa bezpečnostné požiadavky? „ a teda niet preto dôvod pre otázku 94. Prideliť trestný bod? Splní sa tento bod, keď zavedieme proces a v smernici bude zakotvená požiadavka, aby v zmluvách muselo byť požadované meno zástupcu (ak bude dodávka) dodávateľa prítomného pri konkrétnom schvaľovacom procese?
  Podobne „93. Je zabezpečené menovanie zástupcu organizácie pre činnosti podľa predchádzajúceho bodu?“ : ak určíme v smerniciach, že to vždy bude (pri zavedenom procese) bezpečnostný manažér organizácie, bude tento bod naplnený?
 5. V otázke „76. Má archivačná záloha dve kópie?“ (Overuje sa fyzická existencia druhej kópie.) pojem kópia znamená exemplár? Teda dúfam, nepožaduje sa mať údaje mimo server trojmo(1.záloha plus 2.prvá kópia plus 3.druhá kópia). Možno považovať odzálohované údaje na iný disk (než je originál bežiaceho IS VS) za jeden exemplár zálohy?
 6. V otázke „25. Existuje vypracovaný postup pre disciplinárne konanie v prípade porušenia BP alebo relevantných predpisov?“ (Overuje sa existencia takéhoto postupu (najmä samostatné konanie alebo vzťah k všeobecným vnútorným predpisom)) – je to splnené alebo nie resp. stačí, ak sa každé porušenie zásad uvedených v dokumentoch informačnej bezpečnosti považuje za porušenie pracovnej disciplíny a bude sa riešiť podľa možností daných zákonníkom práce alebo nevyhnutne musí byť konkrétne rozpísaný postup?

 7. Naša organizácia je dosť špecifická: vytvárame a po poverení objednávateľom prevádzkujeme IS VS také, ktoré majú používateľov mimo našej organizácie (napr. na iných úradoch alebo verejnosť).
  Dokumenty informačnej bezpečnosti našej organizácie nemusia riešiť bezpečnosť používateľov v iných organizáciách, iba bezpečné postupy práce pri tvorbe a prevádzke našími zamestnancami, všakže?

  22.05.2012 Odpoveď »

web stranka ZS

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či základná škola môže používať web stránku vytvorenú v joomla 2.5. Aké kritériá musí stránka spĺňať? Ďakujem.

15.05.2012 Odpoveď »

Prihlasovanie sa k zverejneným zmluvám, objednávkam a faktúram

Chcela by som poprosit o nazor. Nasa organizacia v zriadovatelskej posobnosti vyzaduje prihlasenie pri vstupe do zmluv, objednavok a faktur. Chapeme, ze kvoli evidencii, statistike, mozno mali aj iny dovod. Je to v poriadku? Dakujeme za odpoved.

10.05.2012 Odpoveď »

Zverejnovanie zmluv

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ktoré webové sídla majú povinnosť prístupnosti. Viem, že tam patria weby štátnej správy a územnej samosprávy. Musia byť podľa zákona prístupné aj webové sídla škôl, zdravotníckych zariadení a podobne? Ďakujem.

04.05.2012 Odpoveď »

rodné číslo ako login

Dobrý deň, Žiadam o stanovisko, či sa môže rodné číslo používať ako login (prihlasovacie meno) do verejného portálu elektronických služieb mesta. Rodné číslo na portáli elektronických služieb žiadame od fyzických osôb za účelom realizácie elektronických služieb. Podľa ustanovenia §2, ods.1 zákona 301/1995 Z. z. o rodom čísle je rodné číslo trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia §3 a §4 m) zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré hovorí, že všeobecne použiteľným identifikátorom je trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. Rodné číslo sa nezverejňuje, tým ani login, súhlas so spracovaním osobných údajov FO podpisuje. Rodné číslo sa ďalej požíva len v službách, ktoré to legislatívne vyžadujú (napr. dane). U služieb, ktoré rodné číslo nevyžadujú sa v podaniach nezobrazuje. Vopred ďakujem za odpoveď S pozdravom / Best regards

25.04.2012 Odpoveď »

Zverejnovanie zmluv

Dobry den, chcel by som sa opytat, ako ma povinna osoba, konkretne obec/mesto postupovat pri zverejnovani zmluv na svojom webovom sidle v suvislosti so spristupnenim/nespristupnenim podpisov a peciatok v naskenovanom dokumente prisl. zmluvy? Je postup rovnakych ak je jednou zo zmluvnych stran FO a PO? Dakujem.

25.04.2012 Odpoveď »

scenovanie dokumentov

Chcel by som Vás požiadať o odporúčanie na softvér, ktorý by dokázal zvládnuť úlohy vyplývajúce napr. z usmernenia pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty asi v najčastejšom prípade digitalizácie zmlúv c) 4. - skenovanie s poriadnym OCR slov. jazyka do pdf a najlepšie editácia pdf-ka z dôvodu anonimizácie, ideálne by bolo (ak nie je) napísať taký softvér ako open source, keďže to zo zákona zasahuje takmer všetky štátne organizácie a ušetriť tak nemalé štátne prostriedky.

25.04.2012 Odpoveď »

obcianske zdruzenia a standardy

Dobrý deň, prosím Vás o vysvetlenie, či sa povinnosť dodržiavať štandardy webových stránok, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok (resp. uplatňovanie \"INFOZÁKONA\") týka aj občianskych združení, ktoré nemajú zriaďovateľa, vznikli registráciou na Ministerstve vnútra SR a riadia sa stanovami, no neplatí pre ne Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň sa chcem spýtať, či sa táto povinnosť týka občianskych združení, ktorým bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pridelený štatút MAS (Miestna akčná skupina), čím získajú/li finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie na realizáciu svojej rozvojovej stratégie. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

29.03.2012 Odpoveď »

Ako môžu dodržať prístupnosť virtuálne prehliadky?

Dobrý deň, prosím Vás o odborné stanovisko k umiestňovaniu "virtuálnych prehliadok" miest a obcí na svojej doméne z hľadiska dodržania Štandardov prístupnosti IS VS. napr.: http://visit.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700013&id_ktg=11002152

16.03.2012 Odpoveď »

Je nutné pri obrázkoch vypĺňať aj title?

Dobry den, rada by som Vas poziadala, keby ste mi mohli odpovedat na nizsie uvedenu otazku, ktora je dolezitou sucastou plnenia webovych stranok samosprav. Vasa odpoved nam pomoze pri skvalitneni plnenia webových sidiel samosprav: V ramci vynosu o standardoch pre IS VS SR c. 312/2010, je stanovene podla prilohy bod 1.1, ze kazdy netextovy prvok ma mat textovy ekvivalent. Z informacii, ktore nam boli podane tykalo sa to textu Alternativneho teda atributu alt, ktory odporucame klientom vyplnat podla potreby ci sa jedna o dekoracny alebo vyznamovy obrazok. Tieto by mala citat aj citacka pre slabozrakych ako alternativnu nahradu obrazka. Pri obrazkoch je vsak aj popis obrazka a to title obrazka (alebo pomocny titulok). Je potrebne z hladiska pristupnosti, aby boli title vyplnane pri obrazkoch alebo z nejakeho ineho dovodu v ramci vynosu? Dakujem vopred za odpoved. S pozdravom

16.03.2012 Odpoveď »

Môže si občan zriadiť web stránku obce?

Dobrý deň, prosím Vás o vysvetlenie či je možné, aby si občan i keď je poslancom OZ zakúpil doménu, zriadil WEB stránku pod názvom \"obec Macov\"a zverejňoval na nej svoje názory. Je to pre občanov a návštevníkov tejto stránky zavádzajúce. S pozdravom Láníková, starostka

15.03.2012 Odpoveď »

Zverejnené zmluvy

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako postupovať, keď správca web stránky na ktorej má obec zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky zanikne po nejakej dobe cca 2, 5, 10, i viac rokov. Budú zmluvy neplatné? Poruší sa zákon ? Firmy, ktoré poskytujú tieto služby nie sú do nekonečna. Web stránku máme 11 rokov a budeme ju možno meniť.Sme malá obec do 500 obyvateľov a web stránku potrebujeme na zviditeľnenie sa, čo je v dnešnej dobe už štandard. Ďakujem.

15.03.2012 Odpoveď »

CRZ -zmluvy o podnájme

Zverejňovanie zmlúv Dobrý deň, chcem sa opýtať,či sme povinní:zverejňovať v CRZ -zmluvy o podnájme, keď my sme v postavení nájomcu a vlastne nebudeme vynakladať žiadne verejné prostriedky ani nebudeme nakladať s majetkom právnických osôb zriadených zákonom? - zverejňovať v CRZ zmluvy o spolupráci a zmluvy o výpožičke aj keď zo zmluvy nevyplýva žiadne plnenie? - sme povinní nahrať do CRZ aj ukončenie zmluvy napr. dohodou?

15.03.2012 Odpoveď »

Zverejňovanie faktúr, zmlúv

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je potrebné zverejňovať aj faktúry a zmluvy týkajúce sa nákupu potravín pre školskú jedáleň, ktorá ich uhrádza z prostriedkov rodičov a nie verejných financií. Ďakujem za odpoveď

15.03.2012 Odpoveď »

Zverejňovanie právnych predpisov na webe obce

Este sa Vas chcem opytat: odkial si mozem stiahnut niektore pravne predpisy-zakony (nielen z oblasti informatiky, ale aj ine) v elektronickej forme, a potom ich nasledne umiestnit na webovu stranku nasej obce legalne&bez porusenia autorskeho zakona? Chcem tie subory .pdf so Zakonmi umiestnit lokalne (viem iba o www.zakon.sk , www.zbierka.sk , www.zakonypreludi.sk/)

12.03.2012 Odpoveď »

Darovacia zmluva

Dobrý deň,chcem sa spýtať ako je to s darovacou zmluvou, či sa zverejňuje alebo nie.

05.03.2012 Odpoveď »

Vysvetlenie ods.1 §2 Nariadenia vlady SR c. 498/2011 Z.z.

Prosim o vysvetlenie ods.1 §2 Nnariadenia vlady SR c. 498/2011 Z.z., citujem: \"(1)Povinná osoba, ktorá zasiela zmluvu na účely jej zverejnenia v registri, zasiela túto zmluvu prostredníctvom webového sídla www.crz.gov.sk/sysadm (ďalej len \"webové sídlo\") s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali, a bez uvedenia podpisu týchto osôb, dátumu podpisu zmluvy a odtlačku pečiatky účastníkov zmluvy vo formáte Portable Document Formát (.pdf) s možnosťou vyhľadávania.\" Stretol som sa s 2 roznymi vykladmi a teraz skutocne netusim, co ma zmluva zverejnovana na CRZ obsahovat a co nema. Dakujem.

05.03.2012 Odpoveď »

Formát zverejnenia zmlúv do CRZ

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na zverejnenie zmlúv v CRZ. V akom formáte má byť zmluva zverejnená, s podpismi, pečiatkami či bez? Podľa nariadenia č. 478/2011 Z.z. sa píše, že skeny podpisov, dátumov a pečiatok sa pri zverejňovaní neuvádzajú. Na metodickom seminári o zverejňovaní zmlúv nám povedali presne opačne. Keď si pozriem zverejnené zmluvy iných povinných osôb, je tam zverejnená wordovská podoba zmluvy (teda bez podpisov, pečiatok) vo formáte PDF. Čo sa týka príloh, viem že už niektoré sa nezverejňujú, ale ako je to napr. so splnomocnením od notára, keď tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy? Ďakujem veľmi pekne.

05.03.2012 Odpoveď »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky