RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

PoradňaStránka: 2 z 5 Choď na: 1  2  3 4 5 Otázky podľa zadaných kritérií: 97

Elektronizácia služieb miest "eMestá", rozdelenie položky "Publicita a informovanosť" v rozpočte

Je nutné rozdelenie položky Publicita a informovanosť v rozpočte projektu samostatne na nákup tabúľ (informačná tabuľa a trvalo vysvetľujúca tabuľa) a obstaranie letákov, brožúr a pod. do dvoch samostatných položiek, alebo je možné uvádzať všetky položky v rámci publicity a informovanosti jednou položkou s tým, že sa do komentáru uvedie z čoho všetkého položka pozostáva?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronická dokumentácia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké podmienky musí spĺňať proces skenovania papierových a následne uchovávania elektronických dokumentov (zmluvy, faktúry, apod.), aby z hľadiska právnych úkonov (napr. súdne konanie) bol elektronický dokument rovnocenný s papierovým? Aká legislatíva túto oblasť upravuje? Ďakujem, s pozdravom, Andrej Demovič

02.07.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", postup pri výpočte ceny podľa prílohy 3.24

Ako postupovať pri výpočte ceny podľa prílohy č. 3.24 Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby?

28.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", zaradenie výdavkov súvisiacich s reklamnými a trvalo vysvetľujúcimi tabuľami

Akú ekonomickú klasifikáciu má prijímateľ použiť v prípade výdavkov, ktoré súvisia s prípravou reklamných a trvalo vysvetľujúcich tabúľ?

24.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne zaradenie výdavkov na licencie

Je možné výdavky na licencie súvisiace s používaním softvéru zaradiť do ekonomickej klasifikácie 711004 Licencie – položka 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív?

24.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", objasnenie hodnotiaceho kritéria č. 2.1

V súvislosti s hodnotiacim kritériom č.2.1 „Pomer priemerných ročných výdavkov na IKT za posledné 3 roky na celkových výdavkoch žiadateľa“ by sme radi vedeli, čo všetko bude zahrnuté do pojmu „celkové výdavky žiadateľa“. Chápe sa tento pojem ako rozpočtové výdavky, alebo len výdavky prevádzkové a kapitálové žiadateľa ako na úrad? Mestá totiž vo svojich rozpočtoch riešia aj transfery zo ŠR pre iné subjekty (nemocnice, školy, sociálne zariadenia a pod.), ktoré navyšujú ich celkový rozpočet na strane príjmov aj výdavkov, avšak nie sú určené pre samotný úrad, ale pre podriadené organizácie. Rovnako v rámci rozpočtov sú vedené aj finančné príjmy a sú tam účtované aj položky napr. prijatých dotácií, grantov a prostriedkov z fondov EU na realizáciu projektov. Prosím o spresnenie, či započítavať všetky výdavky mesta, alebo len tie, ktoré sú na chod úradu, resp. ako postupovať.

24.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", výdavky na prebudovanie Back Office na SOA štandard

Akým spôsobom vyčísliť náklady na „Prebudovanie back office na SOA (servisne orientovaná architektúra) štandard“?

24.06.2013 Odpoveď »

Štandardy webových sídiel

Vzťahujú sa štandardy uvedené vo výnose MF SR č. 312/2010 Z.z. aj na také webové stránky v správe povinných osôb podľa § 3 zákona č. 275/2006 Z. z., ktoré NIE SÚ ich oficiálnymi webovými stránkami, ale slúžia výlučne na propagačné, edukačné alebo osvetové účely?

11.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", oprávnenosť výdavkov v súvislosti so zavedením mestského rozhlasu

Sú v súvislosti so zavádzaním voliteľnej služby „Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízií“ oprávnené výdavky spojené so zavedením mestského rozhlasu, ako napr. nákup rozhlasovej ústredne, hlásičov (reproduktorov) a ich inštalácia? Prípadne, považuje sa za oprávnený výdavok rekonštrukcia, resp. revitalizácia obecného rozhlasu?

11.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", refinancovanie už zrealizovaných nákladov

Čo ak už žiadateľ realizoval aktivity z vlastných zdrojov, ktoré si chce dať refinancovať? Znamená to, že ak jeho náklady sú/boli vyššie, ako by mu boli vyšli na projekt pri aplikovaní kľúča popísaného vyššie, budú považované za neoprávnené, resp. budú súčasťou jeho spoluúčasti?

11.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", nacenenie riešenia

Podľa informácií vo výzve, resp. v jej prílohách je presne stanovené, o koľko prostriedkov môže ten – ktorý žiadateľ požiadať, a to podľa určeného kľúča v zmysle prílohy 3.24 (Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby). Znamená to, že individuálne nacenenie riešenia (expertný odhad), ktoré si chce dať žiadateľ prefinancovať z tejto výzvy, nebude akceptované a žiadosť, ktorej požadovaná výška nebude vyčíslená na základe určeného kľúča bude z hodnotiaceho procesu vyradená?

11.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", vypracovanie dokumentu KRIS

Podľa informácií vo výzve (bod 2.4.3 Organizačné a procesné podmienky) musí mať žiadateľ schválený dokument KRIS, s uvedeným IS, na ktorý žiadateľ žiada NFP. Podľa dostupných informácií, schvaľovalo MF SR Koncepcie rozvoja IS len krajským mestám. Ako máme postupovať pri schválení KRIS v našom meste?

11.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", výpočet ceny za povinnú službu

V zmysle hodnotiacich a výberových kritérií je jedným z hodnotiacich kritérií pri výbere žiadostí o NFP „cena jedného bodu eGov služby“. Pri výpočte tejto hodnoty je potrebné vychádzať z prílohy č. 3.24 (Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby)? Ako napr. vypočítať cenu za povinnú službu „Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ pre mesto, ktoré má počet obyvateľov 26 500?

11.06.2013 Odpoveď »

Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie dokumentov - pripravujeme web stránku obce a chceme vedieť, či musíme na nej spätne zverejniť dokumenty z predchádzajúcich období (za obdobia, keď sme nemali web stránku) alebo len povinne zverejňované dokumenty odo do dňa sprístupnenia web stránky?

02.05.2013 Odpoveď »

Informatizácia eGovernment

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ktoré orgány/inštitúcie sú v súčasnosti zodpovedné za informatizáciu verejnej správy, resp. e-government. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

05.03.2013 Odpoveď »

Zverejňovanie faktúr

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je rozpočtová organizácia povinná zverejňovať aj faktúry, kt. sú hradené zo sociálneho fondu. Ďakujem.

30.10.2012 Odpoveď »

Zverejnenie zvukového záznamu rokovania

Dobry den, v pripade, ak na webovej stranke mesta zverejnime zvukovy zaznam z rokovania Mestskeho zastupitelstva, postacuje ako textova alternativa zapisnica z rokovania Mestskeho zastupitelstva (vo formate PDF a DOC.)? Aky format zvukovej zapisnice musime pouzit, aby sme neporusili smernicu (.oga?)? Vopred dakujem za odpoved

30.10.2012 Odpoveď »

Povinná osoba

Chcem sa spýtať, či podľa infozákona je povinnou osobou aj cirkevná škola, ktorej zriaďovateľom je biskupský úrad (teda nie štátny orgán, ani obec alebo VÚC)? Ďakujem

05.09.2012 Odpoveď »

standardy IS VS

Dobrý deň, v súvislosti s Výnosom o štandardoch pre ISVS [č. 312/2010 Z. z.] ma zaujíma, čo všetko patrí pod verejnú správu. Konkrétne, vzťahuje sa tento výnos na webové stránky vysokých škol, resp. univerzít, ich fakúlt a ústavov? ďakujem za odpoveď

28.08.2012 Odpoveď »

zverejnovanie faktur a objednavok

Môžu sa zverejňovať faktúry a objednávky aj prostredníctvom presmerovania na iné webové sídlo (napr. prostredníctvom firmy, ktorá nám zabezpečuje program účtovníctva)?

09.08.2012 Odpoveď »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky