RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

KRIS

Aká má byť granularita služieb v návrhu koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS)?

Najpodrobnejším údajom v katalógu služieb je služba informačného systému (IS). Od spracovateľa sa očakáva, že uvedie podrobne všetky vstupné elektronické služby IS, výstupné služby IS a podporné služby IS.
Vstupná služba IS príslušnej povinnej osoby je služba, ktorá umožňuje externému používateľovi podávať podania a oznámenia povinnej osobe, pristupovať k informáciám povinnej osoby, alebo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Externým používateľom sa rozumie občan, podnikateľ, iná inštitúcia verejnej správy alebo európska inštitúcia.
Výstupná služba IS príslušnej povinnej osoby je služba, ktorá umožňuje povinnej osobe sprostredkúvať externým používateľom výsledky konania, rozhodovania, evidovania, poskytovať externým používateľom prístup k informáciám, alebo umožňovať externým používateľom zúčastňovať sa na správe vecí verejných.
Podporné služby IS príslušnej povinnej osoby sú najmä služby identifikačného modulu, modulu schválených elektronických formulárov, platobného modulu, modulu elektronických osobných schránok, podateľne, registratúry, správy dokumentov, účtovníctva, miezd, správy majetku, dochádzky, knižnice, integračnej vrstvy. T.j. ide o služby spoločných modulov a o služby vnútornej správy povinnej osoby.

24.11.2008 | KRIS Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83415
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100494
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60810
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88561
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky