RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Linka dôvery

Zaujímalo by ma, či sú legislatívne upravené Linky dôvery, ich fungovanie. Ďakujem

Dobrý deň,

o takejto úprave nemáme povedomie, to by ste sa však skôr mali obrátiť na legislatívneho analytika, my sa zaoberáme elektronizáciou a všetkým s tým súvisiacim, nie všeobecným právom.

Ilustračne Vám môžem pomôcť citáciou z webového sídla ÚPSVAR, ktoré si ľahko viete nájsť aj Vy - v určitom rozsahu je to nepriamo pokryté napr. pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny , a to "v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bodu 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele“), kde ÚPSVAR plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané,...", pričom Linku dôvery aj poskytuje, ale zákonne ju nič nepomenúva.

Peter Bíro
Tím informatizácia.sk

03.03.2014 | Legislatíva Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48346
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36471
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky