RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Zverejňovanie darovacích zmlúv

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s povinným zverejňovaním darovacích zmlúv - ide o darovanie finančných prostriedkov obci resp. obcou zriadenej organizácii (centrum soc. služieb) - podľa mňa takáto zmluva nespĺňa základné kritérium povinne zverej. zmluvy podľa §5a ods. 1) - nejde o finančné prostriedky obce, darca presne špecifikuje na čo sa môžu použiť a on by mal mať aj právo kontroly použitia. Ďakujem.

Dobrý deň,

na presný výklad tejto problematiky nie je Ministerstvo financií SR príslušným orgánom (tým je Ministerstvo spravodlivosti SR), aj napriek sa Vám pokúsim odpovedať:

V prvom rade je dôležité si zodpovedať kto je povinnou, ak je ňou aj darca (napr. podľa § 5a, ods. 2), týka sa to aj jeho prostriedkov. Pokiaľ obec získa prostriedky alebo centrum soc. služieb (ďalej len "CSS") daruje prostriedky, ktoré plnia podmienku "ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.", tak sa táto zmluvy musí zverejniť.

Na základe Vášho nie je možné posúdiť povahu dotknutých finančných prostriedkov, to je či sa napr. nejedná o majetok obce (majetkom sú aj finančné prostriedky), kde bolo hospodárenie zverené centru.

Výnimku tvoria zmluvy podľa § 5a, ods. 5, kde som však výnimku pre darovaciu zmluvu nezahliadol.

S pozdravom

 

P. Bíro
Tím informatizácia.sk

11.02.2014 | Legislatíva Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky