RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Implementácia, Testovanie a Nasadenie IS

Je možné zaradiť aktivity Implementácia, Testovanie a Nasadenie IS (a s nimi súvisiace položky) pod skupinu aktivít 637005 Špeciálne služby (podľa metodického pokynu sú v rámci tejto skupiny zaradené aj výkony IT - Informačných technológií), alebo je nutné ich uviesť pod skupinou aktivít 711003 Softvér, keďže tieto služby priamo súvisia s budovaním IS?

Uvedené aktivity je potrebné uvádzať pod položkou 711 003.

02.08.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18773
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
71307
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49753
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6853
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
40152
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky