RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Analýza a dizajn

Aktivitu "Analýza a dizajn" (a s ňou súvisiace položky napr. legislatívna analýza, analýza súčasného stavu a návrh technického riešenia) je potrebné uvádzať pod skupinou výdavkov 637005, resp. 637011 alebo je potrebné zaradiť tieto položky pod skupinu aktivít 711003 Softvér, keďže vytvorenie analýzy je súčasťou budovania IS?

Aktivitu „Analýza a dizajn“ je potrebné uvádzať pod položkou 711 003. V rámci projektov OPIS sa dodáva predovšetkým ako výstup dielo, ktoré je následne zaradené do majetku prijímateľa. Spotreba (600) za takéto náklady bez dosahu na vlastnícke práva nie je vhodná.

02.08.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48346
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36471
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky