RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne zaradenie výdavkov na licencie

Je možné výdavky na licencie súvisiace s používaním softvéru zaradiť do ekonomickej klasifikácie 711004 Licencie – položka 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív?

Výdavky na nákup SW licencií súvisiace s používaním softvéru je potrebné uvádzať pod podpoložkou 711003 Softvér  - položka 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení. Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď.
Z podpoložky 711004 - Licencie sa hradia výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov, okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa triedia na podpoložke 711003.

24.06.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60557
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22520
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky