RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", objasnenie hodnotiaceho kritéria č. 2.1

V súvislosti s hodnotiacim kritériom č.2.1 „Pomer priemerných ročných výdavkov na IKT za posledné 3 roky na celkových výdavkoch žiadateľa“ by sme radi vedeli, čo všetko bude zahrnuté do pojmu „celkové výdavky žiadateľa“. Chápe sa tento pojem ako rozpočtové výdavky, alebo len výdavky prevádzkové a kapitálové žiadateľa ako na úrad? Mestá totiž vo svojich rozpočtoch riešia aj transfery zo ŠR pre iné subjekty (nemocnice, školy, sociálne zariadenia a pod.), ktoré navyšujú ich celkový rozpočet na strane príjmov aj výdavkov, avšak nie sú určené pre samotný úrad, ale pre podriadené organizácie. Rovnako v rámci rozpočtov sú vedené aj finančné príjmy a sú tam účtované aj položky napr. prijatých dotácií, grantov a prostriedkov z fondov EU na realizáciu projektov. Prosím o spresnenie, či započítavať všetky výdavky mesta, alebo len tie, ktoré sú na chod úradu, resp. ako postupovať.

Hodnotiaca otázka č. 2.1 Pomer priemerných ročných výdavkov na IKT za posledné 3 roky na celkových výdavkoch žiadateľa,  je v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti – Elektronizácia služieb miest – e“Mestá“, príloha C - Skupina oprávnených žiadateľov a kritéria hodnotenia projektov, str. 400., kde sa nachádza aj vysvetlenie resp. spresnenie k Vašej problematike. V tomto prípade ide o pomer k celkovým oprávneným výdavkom žiadateľa na projekte (pozri štúdia uskutočniteľnosti).
Ukazovateľ  „Pomer priemerných ročných aktuálnych výdavkov na IKT za posledné 3 roky žiadateľa k cene projektu“ sleduje ekonomickú pripravenosť potenciálneho prijímateľa. Základom logiky tohto ukazovateľa je predpoklad, podľa ktorého platí „čím vyššie výdavky mal žiadateľ na IKT – tým unikátnejšie prostredie má vybudované a súčasne je lepšie pripravený na absorbovanie vysokých investícií do IKT“. Ukazovateľ zabezpečuje ochranu vyšších investícií na strane žiadateľa vynaložených v minulosti a súčasne detekuje jeho lepšiu rozpočtovú pripravenosť a schopnosť zabezpečiť udržateľnosť projektu v budúcnosti.

24.06.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60557
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22520
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky