RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronická dokumentácia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké podmienky musí spĺňať proces skenovania papierových a následne uchovávania elektronických dokumentov (zmluvy, faktúry, apod.), aby z hľadiska právnych úkonov (napr. súdne konanie) bol elektronický dokument rovnocenný s papierovým? Aká legislatíva túto oblasť upravuje? Ďakujem, s pozdravom, Andrej Demovič

Dobrý deň,

súčasná legislatíva podľa mojich vedomostí všeobecne neupravuje proces konverzie, existujú nanajvýš určité parciálne alebo odporúčané postupy (viď. napr tu: http://www.informatizacia.sk/zverejnovanie-informacii/15141s).

Touto problematikou sa bude všeobecne zaoberať pripravovaný zákon o eGovernmente, ktorý sa momentálne nachádza v procese schvaľovania na úrovni Národnej rady SR.

Uvedená otázka má však ešte aj inú stránku - elektronický dokument môže byť rovnocenný iba ak príslušná legislatíva elektronický dokument v danej oblasti vôbec akceptuje (to závisí od konkrétneho konania a dokumentu) a sú splnené potrebné náležitosti (napr. pri podpise sa v elektronickom prostredí podpíše zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)).

Čo sa týka uchovávania, tu ešte vstupuje do hry aj dlhodobá archivácia, ktorá má pre organizácie používajúce registratúru osobitné požiadavky v zmysle aktuálneho znenia zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a príslušných vykonávacích predpisoch.

Pri Vami popisovanom príklade napr. zmlúv si dovoľujem upozorniť, že súčasným postupom ich zverejnenia v elektronickej forme sa nezaručuje ich platnosť, ale iba účinnosť, platnosť je iba v takej podobe, ako bola zmluva vytvorená (listinne alebo elektronicky prostredníctvom ZEP), konverziu dotknutý zákon neupravuje.

Peter Bíro
Tím informatizácia.sk

02.07.2013 | Legislatíva Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky