RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", výpočet ceny za povinnú službu

V zmysle hodnotiacich a výberových kritérií je jedným z hodnotiacich kritérií pri výbere žiadostí o NFP „cena jedného bodu eGov služby“. Pri výpočte tejto hodnoty je potrebné vychádzať z prílohy č. 3.24 (Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby)? Ako napr. vypočítať cenu za povinnú službu „Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ pre mesto, ktoré má počet obyvateľov 26 500?

Pri výpočte kritéria „Cena jedného bodu eGov služby“ je potrebné vychádzať v zmysle prílohy výzvy č. 3.24 (Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby). Výpočty z prílohy je potrebné uvádzať v prílohe č. 21 Žiadosti o NFP (Kalkulácia výpočtu ceny riešenia pre eGov služby), ktorá je prílohou F.11 Príručky pre žiadateľa verzia 8.0 (http://www.informatizacia.sk/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/1885s).
Stanovenie výpočtu max. ceny riešenia pre eGov službu „Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ vypočítate nasledovne:
8 350 € + (0,28*26 500) = 15 770,00 €,
pričom 8 350 € je maximálna fixná cena za uvedenú eGov službu podľa prílohy 3.24
a 0,28 je variabilná časť – max. cena na jedného obyvateľa mesta podľa prílohy 3.24.
(Hodnoty maximálnej fixnej ceny a hodnoty variabilnej časti sú dané  a sú rovnaké pre mesto, ktoré má či už 22 000 obyvateľov alebo 50 000 obyvateľov.)
Finálnu hodnotu hodnotiaceho kritéria „Cena jedného bodu eGov služby“ dostanete z celkovej ceny projektu delené súčtom celkových dosiahnutých bodov za všetky eGov služby.

11.06.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60557
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22520
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky