RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

zverejnovanie faktur a objednavok

Môžu sa zverejňovať faktúry a objednávky aj prostredníctvom presmerovania na iné webové sídlo (napr. prostredníctvom firmy, ktorá nám zabezpečuje program účtovníctva)?

Bohužiaľ nie, príslušný zákon č. 211/2000 Z. z. v § 5b, ods. 1 striktne hovorí:

"Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje..."

V praxi však môže vytvoriť príslušnú stránku so zverejnenými zmluvami napr. dodávateľ účtovníctva a Vy ju následne funkčne zaradíte pod svoje sídlo. Pri takomto zverejňovaní sú dôležité 2 nasledovné faktory:

  • webové sídlo, kde sú zverejňované zmluvy, musí taktiež dodržiavať štandardy (čo dodávateľ bežne nemusí, ale Vy ako povinná osoba áno),
  • miesto zverejnenia musí byť pod "kontrolou" povinnej osoby (aby nenastal prípad, keď sa s dodávateľom nedohodnete a ten zrazu stiahne všetky faktúry a objednávky a Vy budete porušovať zákon).

Peter Bíro

Tím informatizácia

09.08.2012 | Legislatíva, Štandardizácia Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87378
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky