RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Ako môžu dodržať prístupnosť virtuálne prehliadky?

Dobrý deň, prosím Vás o odborné stanovisko k umiestňovaniu "virtuálnych prehliadok" miest a obcí na svojej doméne z hľadiska dodržania Štandardov prístupnosti IS VS. napr.: http://visit.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700013&id_ktg=11002152

Dobrý deň,

pri virutálnych prehliadkach je potrebné zamerať sa na nasledovné povinné body: 1.1. 6.3, 8.1, 8.2 a 10.1, a to takto:

Bod 1.1:

Webové sídlo by malo poskytovať alternatívu k netextovým objektom, ktorými sú v tomto prípade virtuálne prehliadky. Vzhľadom k povahe tohto obsahu ako aj účelu virtuálnej prehliadky je však jednoznačne potrebné pristupovať k ich použitiu osobitne, nakoľko vhodná alternatíva prakticky neexistuje. Uvedený fakt sám o sebe nestačí na vyňatie z celkového hodnotenia prístupnosti webového sídla, o výnimku je potrebné požiadať (postup je uvedený v metodickom pokyne k výnosu č. 312/2010 o štandardoch pre IS VS).

Uvedená časť sídla sa potom nebude zarátavať do hodnotenia a povinný bod tak nebude porušený.

Bod 6.3:

Používateľ by mal byť pri vypnutej podpore skriptov v rámci webového prehliadača o tomto fakte informovaný napr. prostredníctvom vety: "Zapnite si, prosím, Javascript". Povinný bod tak nebude porušený.

Body 8.1 a 8.2:

Pozornosť je potrebné venovať predovšetkým usmerneniu 8.2.1. V súčasnosti nie je často krát možné všetky funkcie obsahu, ako aj všetky položky a aktívne prvky v rámci virtuálnej prehliadky obsluhovať a riadiť prostredníctvom klávesnice. Je všako nutné zaistiť prístupnosť pre používateľov, ktorí nemôžu používať bežnú počítačovú myš pri ovládaní (napr. osoby s telesným postihnutím motoriky, seniori, používatelia, ktorých zariadenia myšou nedisponujú a pod.).

Povinný bod je v prípade nepodporovania ovládania klávesnicou porušený minimálne v rovine mierneho nedostatku.

Bod 10.1:

Textový popis odkazu musí byť doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno (takáto funkcia je uvedená práve vo Vašom príklade), v opačom prípade je tento povinný bod  porušený minimálne v rovine mierneho nedostatku.

Peter Bíro

Tím informatizácia

16.03.2012 | eAccessibility, Štandardizácia Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60555
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22519
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky