RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Zverejnené zmluvy

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako postupovať, keď správca web stránky na ktorej má obec zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky zanikne po nejakej dobe cca 2, 5, 10, i viac rokov. Budú zmluvy neplatné? Poruší sa zákon ? Firmy, ktoré poskytujú tieto služby nie sú do nekonečna. Web stránku máme 11 rokov a budeme ju možno meniť.Sme malá obec do 500 obyvateľov a web stránku potrebujeme na zviditeľnenie sa, čo je v dnešnej dobe už štandard. Ďakujem.

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku má dve úrovne a niekoľko variant:

 1. Web "zmizne", zmluvy zmiznú,
  1. neuplynulo však obdobie platnosti ani zákonom stanovená minimálna lehota 5 rokov (§ 5a, ods. 14) => poruší sa zákon, lebo zmluvy musia byť zverejnené. Platnosť sa síce priamo zverejnením neurčuje (zverejnením sa určuje účinnosť, platnosť je osobitný právny akt a vzniká podpisom), je však potrebné dbať aj na naplnenie 47a, ods. 4 Občianskeho zákonníka (40/1964 Zb.), ktoré znie:
    "Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo", na základe čoho je teda potrebné preukázať, že zmluva bola zverejnená.
   Vyriešenie preukázateľnosti zverejnenia zákon 211/2000 nerieši príliš vhodne, pretože podľa § 5a, ods. 11 si síce povinná osoba, ktorou je obec, môže sama vystaviť potvrdenie, toto však môže vykonať aj "falošne" ak k zverejneniu vôbec nedošlo a celú situáciu v prípade napadnutia vyrieši iba súd.
   Poslať zmluvy náhradne do Obchodného vestníka už pravdepodobne tiež nie je možné, lebo by sa museli zverejniť so spätnou platnosťou, čo je a priori porušenie účelu zákona a zároveň by mohol nastať rozpor s príslušnými ustanoveniami (podľa § 5a, ods. 9 síce v danej chvíli dotknutá povinná osoba nemá webové sídlo, ale v okamihu zverejnenia ho mala a podľa ods. 10 je zase možné postupovať iba ak do 7 dní nenastalo zverejnenie, čo nastalo a zároveň tu môže nastať spor s preukaznosťou dátumu zverejnenia).
   Ako vyriešiť tento problém je veľmi ťažké, zákon takúto situáciu vôbec nerieši, ideálne je obratom zmluvy zverejniť na ľubovoľnom mieste, na ktoré má obec "dosah" a môže ho prehlásiť za vlastné webové sídlo.
  2. obe obdobia už uplynuli => nič sa nedeje.
 2. Doménu, na ktorom má obec (alebo iná povinná osoba) svoje webové sídlo, by mala vlastniť, inak môže mať veľmi zásadné problémy (ako napr. v nedávnom období Úrad pre dohľad nad verejným zdravotníctvom), takže takáto situácia by vôbec nemala nastávať.
  Samozrejme, registrátorom domény môže byť nejaký poskytovateľ, rovnako tak tvorca webu atď., obec by však mala mať aj autorské práva na vlastný obsah a "normálne" vyriešené licenčné podmienky pre webhosting/redakčný systém. Optimálne je, ak má obec vlastného redaktora, t.j. toho, kto môže meniť obsah webu (a vkladať napr. nové zmluvy).
  Zánik akéhokoľvek dodávateľa potom vlastný web zásadne neovplyvní a vyššie uvedená situácia vôbec nenastane. To isté platí pre migráciu k novému dodávateľovi.

Peter Bíro

Tím informatizácia

15.03.2012 | Metodické materiály, Legislatíva, Ostatné Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60557
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22520
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky