RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

CRZ -zmluvy o podnájme

Zverejňovanie zmlúv Dobrý deň, chcem sa opýtať,či sme povinní:zverejňovať v CRZ -zmluvy o podnájme, keď my sme v postavení nájomcu a vlastne nebudeme vynakladať žiadne verejné prostriedky ani nebudeme nakladať s majetkom právnických osôb zriadených zákonom? - zverejňovať v CRZ zmluvy o spolupráci a zmluvy o výpožičke aj keď zo zmluvy nevyplýva žiadne plnenie? - sme povinní nahrať do CRZ aj ukončenie zmluvy napr. dohodou?

Dobrý deň,

aj keď otázky na charakter toho, ktorá zmluva sa má či nemá zverejňovať patria vyslovene gestorovi zákona, t.j. Ministerstvu spravodlivosti SR, pokúsim sa odpovedať:

  1. Na začiatok si potrebujeme uzrejmiť, či vychádzam zo správnych predpokladov - z uvedeného mi vyplýva, že budete zadarmo v súkromnom v podnájme? Ak je tomu tak, zmluva nespĺňa podmienky v § 5a a teda sa nezverejňuje.
  2. Pokiaľ sa tieto zmluvy netýkajú finačných prostriedkov ani nakladania s majetkom, tak sa nezverejňujú. Otázne je čo sa požičiava, že to nie je majetkom. Výnimkou pri pôžičke je zmluva podľa Zákona č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde, ktorá sa podľa § 5a, ods. 5, písm. j) nezverejňuje vôbec.
  3. Predpokladám, že v tomto prípade sa jedná o zmluvy na dobu neurčitú. Vychádzam z premisy, že povinne zverejnená zmluva sa týka napr. používania finačných prostriedkov alebo nakladania s majetkom t.j. je povinne zverejňovaná. Dohodu možno považovať za samostatnú zmluvu, ktorou sa ukončuje napr. predchádzajúce používanie finančných prostriedkov a teda sa týka ich používania, čím spĺňa § 5a, ods. 1 a musí byť zverejnená.

Peter Bíro

Tím informatizácia

15.03.2012 | Legislatíva, Ostatné Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60555
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22519
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky