RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

ZEP

Ako postupovat v pripade, ked subjekt (tak verejnej správy, štátnej správy ako aj súkromného sektoru) odmietne akceptovat dokument podpisany ZEP a zaslany taktiez podpisanym prostriedkom elektronickej komunikacie. Ďakujem, Rasto IGLIAR

V súkromnej sfére je to obchodnoprávny vzťah, kde je to možné riešiť iba súdnou cestou a to na základe príslušného predpisu, ktorý sa na danú situáciu vzťahuje. Ak sa v takejto situácii ZEP nerieši alebo sa na to nevzťahujú žiadne sankcie, riešené prakticky nie je možné.

V prípade štátneho orgánu resp. orgánu verejnej správy musí tento konať v súlade s príslušným zákonom, na príslušného úradníka resp. nadriadeného, ktorý dá taký príkaz sa vzťahuje zákon o štátnej službe alebo zákon o verejnej službe (povinnosť dodržiavať zákony SR). Riešiť to je možné napr. sťažnosťou a disciplinárnym konaním, prípadne súdnou cestou.

Samotný zákon o elektronickom podpise určuje iba takúto požiadavku "Ak možno v styku s verejnou mocou používať elektronický podpis, tento elektronický podpis musí byť zaručeným elektronickým podpisom."  Okrem toho však existuje aj zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý v súvislosti so zákonom o elektronickom podpise ustanovil elektronickú formu právneho úkonu nasledovne:

"...Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.".

"...Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.".

Týmto sa stotožňuje obyčajný podpis a ZEP. Tento zákon je aplikovateľný genericky a pri ZEP sa postupuje rovnako, ako keby napr. úradník neuznal obyčajný fyzický podpis.

Príslušná požiadavka na umožnenie podľa zákona o el. podpise však ešte často krát vyplýva aj z príslušného procesného predpisu (napr. v o obchodnom registri), kde bývajú stanovené aj podmienky a spôsoby riešenia nedodržania takéhoto zákona, ktoré týmto môže taktiež nastať.

Voči samotnému orgánu alebo jeho štatutárovi je možné vyvodiť dôsledky iba súdnou cestou, prípadne prostredníctvom dozorného orgánu, avšak vo všeobecnej rovine takýto priamo neexistuje, môže však existovať v príslušnom procesnom predpise pre danú situáciu.

Peter Bíro

Tím informatizácia

20.01.2012 | Legislatíva, Informačná bezpečnosť Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82710
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99924
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60557
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22520
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85179
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky