RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Programové obdobie 2014 - 2020

          Príprava nového programového obdobia po roku 2013 sa začala už v roku 2007, keď Európska komisia (EK) otvorila verejnú diskusiu o výzvach, ktorým bude musieť čeliť politika súdržnosti EÚ v nasledujúcich rokoch. Týchto diskusií sa aktívne zúčastňovala aj Slovenská republika prostredníctvom expertných stretnutí organizovaných členskými štátmi a prostredníctvom rokovaní v rámci formálnych a neformálnych pracovných skupín EÚ (napr. pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia – SAWP). V priebehu uplynulých rokov zverejnila EK dôležité dokumenty, ktoré formovali diskusiu k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ, napr. Zelená kniha o územnej súdržnosti – z územnej rozmanitosti urobiť prednosť, Preskúmanie rozpočtu EÚ, stratégia Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
          Dňa 6. októbra 2011 predstavila EK návrh legislatívnych predpisov EÚ k politike súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020. EK v ňom navrhla spôsob plnenia stratégie Európa 2020 a nástroje, ktoré k tomu majú prispieť, najmä s ohľadom na zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a dôsledné plnenie národných cieľov v čase hospodárskej a menovej krízy.
          


Publikované: 10.04.2013 / Aktualizované : 25.10.2016 / SORO OPIS
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky