RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Monitorovanie štandardov pre IS VS

Ministerstvo financií SR vykonáva priebežné monitorovanie dodržiavania štandardov pre IS VS.

Monitorovania sa zameriavajú na rôzne konkrétne štandardy a uskutočňujú sa v tzv. "vlnách", pri ktorých je definovaná monitorovania zložka, zložená z povinných osôb, ale ministerstvo reaguje aj na rôzne externé podnety.

Monitorovacia vzorka je sčasti definovaná podľa určitých kritérií (napr. kontrola opakovaného porušovania) a sčasti je zvolená náhodne. Do vzorky môže byť zaradená ľubovolná povinná osoba v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o IS VS a v prípade kontroly webových sídiel aj ľubovolné sídlo v jej správe.

V prípade záujmu je možné na adrese standard@vicepremier.gov.sk dopredu požiadať o zaradenie do vzorky.

Poznámka: Pri monitorovaní sa prihliada aj na tzv. sídla s udelenou výnimkou, t.j. webové sídla, ktorí z určitých dôvodov nemusia niektoré štandardy dodržiavať (bližší popis o takýchto sídlach je možné nájsť v PDF metodickom pokyne k výnosu o štandardoch pre IS VS (63 kB)).

Monitorovanie prístupnosti webových stránok

V prípade štandardov pre prístupnosť webových sídiel môžu byť do vzorky zaradené aj iné sídla ako sídla povinných osôb, nakoľko sa v súlade s Lisabonskou stratégiou a cieľom "úplná prístupnosť internetu" monitoruje celkový stav oblasti e-Accessibility.

Monitorovanie používania súborov, tvarov e-mailových adries a doménových mien

Ďalšie z oblastí, ktoré začali byť výraznejšie monitorované, sú oblasti používania súborov, existencie a používania správnych tvarov e-mailových adries a správnych tvarov doménových mien.


Publikované: 11.01.2009 / Aktualizované : 24.05.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100462
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60794
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22683
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky