RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Monitorovanie obsahu a funkcionality webov

Popis

Obsah (§ 15) a funkcionality a komponenty (§ 16) webových sídiel sú dva nové štandardy, ktoré boli zavedené výnosom MF SR o štandardoch. Povinnosť ich dodržiavania začala s prechodnou účinnosťou od 1. októbra 2009.

Tieto štandardy sa uameriavajú najmä na kvalitu poskytovanej webovej prezentácie, pričom definujú minimálne požiadavky, ktoré by súčasné sídla povinných osôb mali vzhľadom na dobu poskytovať.

Metodiku monitorovania je možné nájsť v časti štandardizačné dokumenty pod názvom príručka hodnotiteľa štandardov.

Komunikácia

Jednotlivé organizácie, ktoré boli do monitorovania zahrnuté, môžu požiadať o zaslanie konkrétnych výsledkoch, ktoré sa ich týkajú a to na e-mailovej adrese standard (zavinac) mfsr.sk.

V žiadosti je potrebné identifikovať oblasť štandardizácie (v tomto prípade obsah a funkcionality webov) a konkrétne monitorovanie, z ktorého sú výsledky žiadané.

Na túto adrese je možné adresovať aj ľubovolné otázky, týkajúce sa štandardov pre IS VS.

Výsledky monitorovaní

Ďalej nasledujú výsledky jednotlivých monitorovaní.

Preskočiť na: 2015 - 2013 II - 2013 I - 2011 - 2010 - 2009 I - 2009 0

Rok 2015

Monitorovanie obsahu a funkcií 2015

Od 15. júna do 31. októbra 2015 prebiehalo monitorovanie zamerané na ústredné orgány štátnej správy a vyššie územné celky. Správa je uvedená nižšie:

Celkovú sumárnu správu z monitoringu 2015 môžete nájsť nižšie:

Metodiku hodnotenia štandardov pre rok 2015 môžete nájsť nižšie:

 

Rok 2013

Monitorovanie obsahu a funkcií - I. etapa 2013

1. etapa monitorovania v roku 2013 prebiehala od 28. júna do 30. júla 2013. Správa je uvedená nižšie

Monitorovanie obsahu a funkcií - II. etapa 2013

2. etapa monitorovania v roku 2013 prebiehala od 1. augusta do 15. novembra 2013. Nižšie je uvedená uvedená celková sumárna správa z roku 2013

Rok 2011

Monitorovanie v roku 2011 prebiehalo do 1. februára do 30. mája. Správa je uvedená nižšie

Rok 2010

Monitorovanie v roku 2010 prebiehalo do 1. do 31. decembra. Správa je uvedená nižšie

Rok 2009 I

Prvé riadne monitorovanie prebiehalo v období od 1. septembra do 30. novembra 2009. Správa je uvedená nižšie.

Rok 2009 0 - predbežné monitorovanie

V období od 1. januára do 31. marca 2009 vykonávalo Ministerstvo financií SR okrem ďalších monitorovaní aj predbežné monitorovanie týchto štandardov v zmysle Výnosu MF SR o štandardoch. Záverečná správa z tejto tzv. "nultej vlny" vrátane výsledkov je uvedená nižšie.


Publikované: 12.01.2009 / Aktualizované : 12.01.2016 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83415
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100494
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60810
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88561
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky