RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Členmi monitorovacieho výboru sú tiež zástupcovia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Štatút a rokovací poriadok MV OPII

pdfŠtatút Monitorovacieho výboru pre OPII (245 kB)

pdfRokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre OPII (249 kB)

Zoznam členov MV OPII

pdfZoznam členov Monitorovacieho výboru pre OPII (225 kB)

Zoznam komisií zriadených pri MV OPII

pdfZoznam komisií pri MV OPII (125 kB)

pdfŠtatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 (160 kB)

pdfŠtatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 (134 kB)

pdfDodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (116 kB)

pdfDodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (117 kB)

 Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII

Záznamy a ďalšie dokumenty zo zasadnutí monitorovacieho výboru nájdete TU.

Písomné záznamy z Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

pdfPísomný záznam z I. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.10.2015) (524 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.0 (128 kB)

pdfPísomný záznam z II. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (20.11.2015) (3483 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.1 (130 kB)

pdfPísomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (27.11.2015 - 11.12.2015) (549 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.2 (131 kB)

pdfPísomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (21.12.2015 - 11.01.2016) (548 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.3 (133 kB)

 


Publikované: 03.02.2015 / Aktualizované : 27.01.2017 / Daniela Loffayová
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48348
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36472
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky