RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy - konzultácie predkladateľa s podnikateľskými subjektmi

V súvislosti s uplatňovaním novej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, schválenou uznesením vlády SR č. 24/2015, v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015, Ministerstvo financií SR uskutočňuje konzultácie s podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie. Konzultácie k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa uskutočnia od 27.10.2015 do 6.11.2015. Dávame do pozornosti, že dňa 4.11.2015 sa na konferencii ITAPA uskutoční prezentácia „Novelizovaná NKIVS ako východisko realizácie projektov PO7 OPII“, kde v rámci diskusie bude daná téma konzultovaná.
zip návrh NKIVS na konzultácie (1808 kB)

 


Publikované: 25.01.2016 / MF SR
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48348
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36471
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky