RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty

Kontaktná adresa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Sekcia riadenia informatizácie

Mgr. Martina Slabejová, PhD.
dočasne poverená riadením sekcie

martina.slabejova@vicepremier.gov.sk

Lenka Víteková
sekretariát sekcie

Tel.: 02/2092 8190
E-mail: lenka.vitekova@vicepremier.gov.sk

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy

a) oddelenie medzinárodnej agendy a jednotného digitálneho trhu

Ing. Valentína Michálková
dočasne poverená vedením oddelenia

Tel.: 02/2092 8160
E-mail: valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Monika Leščáková
Tel.: 02/2092 8161
E-mail: monika.lescakova@vicepremier.gov.sk

Ing. Michaela Špeťková
Tel.: 02/2092 8161
E-mail: michaela.spetkova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Lucia Valentin
Tel.: 02/2092 8161
E-mail: lucia.valetin@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie legislatívy, bezpečnosti a štandardov ISVS

Mgr. Ľubica Kašíková
vedúca oddelenia

Tel.: 02/2092 8191
E-mail: lubica.kasikova@vicepremier.gov.sk

Štefan Szilva
Tel.: 02/2092 8220
E-mail: stefan.szilva@vicepremier.gov.sk

c) oddelenie architektúry a eGovernmentu

Ing. Ján Kulavjak
Tel.: 02/2092 8215
E-mail: jan.kulavjak@vicepremier.gov.sk

Štefan Szilva
Tel.: 02/2092 8220
E-mail: stefan.szilva@vicepremier.gov.sk

Ing. Alena Kiššová
Tel.: 02/2092 8221
E-mail: alena.kissova@vicepremier.gov.sk

Ing. Nadežda Nikšová
Tel.: 02/2092 8213
E-mail: nadezda.niksova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Jana Rampáčková
Tel.: 02/2092 8193
E-mail: jana.rampackova@vicepremier.gov.sk

Ing. František Strunga
Tel.: 02/2092 8219
E-mail: frantisek.strunga@vicepremier.gov.sk

d) oddelenie programovej kancelárie

Tomáš Mihok

E-mail: tomas.mihok@vicepremier.gov.sk

Ing. Mária Szabóová

E-mail: maria.szaboova@vicepremier.gov.sk

Odbor riadenia IT zdrojov verejnej správy

Ing. Slavomír Božoň
poverený riaditeľ

Tel.: 02/2092 8206
E-mail: slavomir.bozon@vicepremier.gov.sk

Ing. Alfonz Aczel
Tel.: 02/2092 8187
E-mail: alfonz.aczel@vicepremier.gov.sk

Tibor Gajda, BSBA
Tel.: 02/2092 8192
E-mail: tibor.gajda@vicepremier.gov.sk

Mgr. Boris Kovarovič
Tel.: 02/2092 8165
E-mail: boris.kovarovic@vicepremier.gov.sk

Ing. Lýdia Véghová
Tel.: 02/2092 8194
E-mail: lydia.veghova@vicepremier.gov.sk

Odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti

Ing. Erna Dohnáliková
poverená riadením odboru

Tel.: 02/2092 8248
E-mail: erna.dohnalikova@vicepremier.gov.sk

Lívia Stupárová
asistentka

Tel.: 02/2092 8177
E-mail: livia.stuparova@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie finančného riadenia projektov

Ing. Peter Macho
poverený vedúci

Tel.: 02/2092 8171
E-mail: peter.macho@vicepremier.gov.sk

Ing. Andrea Babinská
Tel.: 02/2092 8205
E-mail: andrea.babinska@vicepremier.gov.sk

Ing. Peter Baltazár
Tel.: 02/2092 8173
E-mail: peter.baltazar@vicepremier.gov.sk

Ing. Michal Candrák
Tel.: 02/2092 8179
E-mail: michal.candrak@vicepremier.gov.sk

Ing. Denis Fraňo
Tel.: 02/2092 8159
E-mail: denis.frano@vicepremier.gov.sk

Mgr. Martin Mačanga, PhD.
Tel.: 02/2092 8196
E-mail: martin.macanga@vicepremier.gov.sk

Ing. Oliver Michta
Tel.: 02/2092 8164
E-mail: oliver.michta@vicepremier.gov.sk

Ing. Lukáš Rovňák
Tel.: 02/2092 8186
E-mail: lukas.rovnak@vicepremier.gov.sk

Ing. Boris Veselič
Tel.: 02/2092 8197
E-mail: boris.veselic@vicepremier.gov.sk

Ing. Lukáš Zubčák
Tel.: 02/2092 8182
E-mail: lukas.zubcak@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie prípravy a monitorovania projektov

Mgr. Peter Čmiko
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8163
E-mail: peter.cmiko@vicepremier.gov.sk

Ing. Jozef Baradlay
Tel.: 02/2092 8170
E-mail: jozef.baradlay@vicepremier.gov.sk

Mgr. Katarína Hvizdošová
Tel.: 02/2092 8185
E-mail: katarina.hvizdosova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Juraj Jančí
Tel.: 02/2092 8158
E-mail: juraj.janci@vicepremier.gov.sk

Mgr. Marek Mravík
Tel.: 02/2092 8175
E-mail: marek.mravik@vicepremier.gov.sk

Ing. Miriam Múdra
Tel.: 02/2092 8167
E-mail: miriam.mudra@vicepremier.gov.sk

Mgr. Radoslav Papánek
Tel.: 02/2092 8168
E-mail: radoslav.papanek@vicepremier.gov.sk

Ing. Annamária Sojáková
Tel.: 02/2092 8172
E-mail: annamaria.sojakova@vicepremier.gov.sk

JUDr. Daniela Stojanová
Tel.: 02/2092 8184
E-mail: daniela.stojanova@vicepremier.gov.sk

Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti

Mgr. Marek Repa
poverený riadením odboru

Tel.: 02/2092 8177
E-mail: marek.repa@vicepremier.gov.sk

Lívia Stupárová
asistentka

Tel.: 02/2092 8177
E-mail: livia.stuparova@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie kontroly projektov

Ing. František Bogačik
poverený vedením oddelenia

Tel.: 02/2092 8180
E-mail: frantisek.bogacik@vicepremier.gov.sk

Ing. Vladimír Guľa
Tel.: 02/2092 8157
E-mail: vladimir.gula@vicepremier.gov.sk

Mgr. Mária Krajčová
Tel.: 02/2092 8170
E-mail: maria.krajcova@vicepremier.gov.sk

Ing. Andrea Rozporková
Tel.: 02/2092 8170
E-mail: andrea.rozporkova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Michal Rosol
Tel.: 02/2092 8204
E-mail: michal.rosol@vicepremier.gov.sk

Ing. Stanislav Verešpej
Tel.: 02/2092 8183
E-mail: stanislav.verespej@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie programovania a metodiky

Ing. Mgr. Ján Galvánek
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8166
E-mail: jan.galvanek@vicepremier.gov.sk

Mgr. Zuzana Čupková
Tel.: 02/2092 8181
E-mail: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk

JUDr. Daniela Ďurdíková
Tel.: 02/2092 8169
E-mail: daniela.durdikova@vicepremier.gov.sk

Ing. Jana Lompartová
Tel.: 02/2092 8198
E-mail: jana.lompartova@vicepremier.gov.sk

Poznámka: Členovia Redakčnej rady webového sídla www.informatizacia.sk sa riadia Štatútom Redakčnej rady.

pdfŠtatút Redakčnej rady (222 kB)


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48346
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36471
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky